haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版三下语文园地六

发布时间:2014-06-02 23:54:18  

jiāo

jiào

jiàng

xiáng

教书
juàn

教室
quān

降落 石缝

投降 缝补

fèng féng

羊圈
pián

圆圈
biàn

zhòng chóng

便宜

方便

重要

重新

我发现每组带点的字, 字形相同,读音不同,是 多音字。

chà

chā Xuè

xiě

差不多 相差 鲜血 血淋淋
kōng kòng lè yuè

天空
jì n

空白
jīn

快乐
lòu

音乐


禁止 禁不住 露一手 雨露

草 本 蒜,木 本 椒,
jiāng yán xián cù yáo

suàn

jiāo

读 读 认 认

大 葱 生 姜 做 佳 肴。

食 盐 咸,米 醋 酸,
là jiàng

调 味 品

豆 瓣 辣 酱 味 道 鲜。

草本蒜,木本椒,

大 葱 生 姜 做 佳 肴。

食 盐 咸,米 醋 酸,

豆 瓣 辣 酱 味 道 鲜。

草本蒜,木本椒, 大葱生姜做佳肴。 食盐咸,米醋酸, 豆瓣辣酱味道鲜。

调味品知多少:油,盐,酱油,醋,料酒,鸡精,味精,芥末, 椒盐,辣椒,桂皮,香草,枸杞,孜然,甘草,茴香,香菇, 黑木耳,八角……

草本(蒜 ),木本( 椒 ), ( 大葱生姜 )做佳肴。 食盐咸 ( )咸,(米醋酸 )酸, ( 豆瓣辣酱 )味道鲜。

读 读 背 背

yān zhi

日 落 胭 脂 红,无 雨 必 有 风。 zhāo 夜 里 星 光 明,明 朝 依 旧 晴。

今 夜 露 水 重,明 天 太 阳 红。
有 雨 山 戴 帽,无 雨 山 没 腰。 久晴大雾必阴,久雨大雾必晴。


日 落 胭 脂 红,无 雨 必 有 风。

夜里星光明,明朝依旧晴。

今夜露(lù)水重,明天太阳红。

有雨山戴帽,无雨山没(mò)腰。

久晴大雾必阴,久雨大雾必晴。

。 我能背 夜里星光明, 明朝依旧晴 。 今夜露水重, 有雨山 戴帽 明天太阳红 ,无雨山 没腰 。 。

日落胭脂红, 无雨必有风

久晴大雾必 阴 ,久雨大雾必 晴 。

蜻蜓低飞江湖畔, 即将有雨在眼前.
大雁北飞天将暖, 燕子南归气转寒.

一场秋雨一场寒, 十场秋雨要穿棉.

? 朝霞不出门,晚霞行千里 ? 天上鱼鳞斑,晒谷不用翻 ? 鸡迟宿,鸭欢叫,风雨不久到。 ? 蚂蚁搬家蛇过道,明日必有大雨 到。 ? 春雾风,夏雾睛,秋雾阴,冬雾 雪。

? ? ? ? ? ? ?

雨前有风雨不久,雨后无风雨不停。 炸雷雨小,闷雷雨大 泥鳅跳,雨来到 。泥鳅静,天气晴 。 燕子低飞要落雨 鱼儿出水跳,风雨就来到 急雨易晴,慢雨不开 一场春雨一场暖,一场秋雨一场寒。

机 器 人 是 人 类 的 好 朋 友

机 器 人 在 为 老 人 看 病

在拆除爆炸物品

在生产汽车习作:
你想过吗?将来人吃的食物,穿的衣 服,住的房子,坐的汽车……是什么样子 的?请你选择自己最感兴趣的一样东西, 展开想象,画一画、写一写。比如,可以 自动调节温度的衣服,可以让人行走如飞 的

上一篇:9、鲸
下一篇:语文百花园七(S版二下)
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com