haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

识字四A

发布时间:2014-06-15 13:58:17  

qīnɡ tí nɡ

蜻蜓

hú dié

蝴蝶

qiū yǐn

蚯 蚓

mǎ yǐ

蚂蚁

kē dǒu 蝌 蚪

zhīzhū

蜘蛛

qīng tíng 蜻 蜓

hú dié 蝴 蝶

qiū yǐn 蚯 蚓

m ǎ yǐ 蚂 蚁

Kē dǒu 蝌 蚪

Zhī zhū 蜘 蛛

qīng tíng

hú dié

qiū yǐn蝴 蝶
Kē dǒu

蚯 蚓
Zhī zhū

蚂 蚁

蝌 蚪

虫 青虫 廷

世 虫 胡虫 木

虫 丘虫 引

虫 马虫 义

虫 知虫 朱 虫 科虫 斗

虫 青虫 廷

世 虫 胡虫 木

虫 丘虫 引

虫 马虫 义

虫 知虫 朱 虫 科虫 斗

形声字


表示意思

虫青

表示读音

虫 青虫 廷

世 虫 胡虫 木

虫 丘虫 引

虫 马虫 义

虫 知虫 朱 虫 科虫 斗

zhǎnyùn

wǎnɡ

识 字4
qīng tíng bàn kōng zhǎn chì fēi

dié


huā


jiān


zhuō
飞,
cáng


qiū


yǐ n
zào

迷 宫
shí

藏。 殿,
liáng

gōng diàn


里 上 中
qián

造 运 游 结

shàng yùn

dǒ u


chí


de

粮。
huān

zhōng yóu


zhī


zhū


fáng

得 网

欢, 忙.

jié wǎng máng

蜻蜓半空展翅飞。

蚂蚁地上运食粮。

蚯蚓土里造宫殿。

蝌蚪池中游得欢。

蜘蛛房前结网忙。

蝴蝶花间捉迷藏。蝙蝠

蜜蜂
蜗牛

青蛙


虫马

马 虫


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com