haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

苏教版语文五年级下册组词练习

发布时间:2014-06-28 15:17:11  

苏教版语文五年级下册组词练习

摇( )腾( )挫( )扑( )那( )侨( )溶( ) 瑶( )滕( )座( )朴( )哪( )轿( )熔( ) 遥( )抑( )蝉( )默( )碟( )娇( )挟( ) 谣( )仰( )婵( )墨( )蝶( )骄( )峡( ) 证( )著( )稼( )饲( )澡( )脾( )倾( ) 征( )薯( )嫁( )伺( )燥( )碑( )顷( ) 例( )暑( 列( )署( 挠( )勤( 饶( )勒( 绕( )亨( 烧( )享( 警( )跪( 擎( )桅( 似( )脆( 拟( )诡( 楼( )割( 搂( )瞎( 屡( )嫌( 缕( )谦( 魄( )蜂( 魂( )烽( 峰( )缝( 锋( )逢( 哄( )旺( 烘( )汪( 泡( )瓣( 咆( )辫( 菌( )诱( )躁( 茵( )绣( )噪( 吗( )器( )型( 码( )哭( )刑( 遣( )撕( )泰( 遗( )撒( )秦( 挨( )撤( )衫( 埃( )澈( )杉( 砌( )彻( )涯( 沏( )切( )崖( 谐( )絮( )碗( 偕( )紫( )婉( 楷( )卸( )宛( 揩( )御( )惋( 遮( )镀( )愉( 蔗( )踱(踱 步)偷( 度( )喻( )苍( 渡( )渝( )舱( 辩( )赠( )赛( 辨( )增( )塞( 诱( )坪( )凌( 透( )评( )陵( 慧( )奋( 惠( )愤( 摊( )供( 滩( )拱( 史( )靴( 吏( )鞋( 淘( )博( 掏( )薄( 傅( )搏( 膊( )礴( 蜿( )蹦( 豌( )崩( 澎( )扛( 彭( )杠( 仓( )棱( 抢( )梭( 枪( )凉( 创( )椋( 漆( )师( 膝( )筛( 栖( )浇( 晒( )烧(

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com