haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版小学一年级上语文语文园地一

发布时间:2013-10-05 11:27:27  

神秘岛

声母表

b p m f g k h zh ch sh r y

d t n l j q x z c s w

第一关:火眼金睛

b—d p—q f—t m—n z—zh c—ch s—sh

韵母表

单韵母 ɑ o e i u ü 复韵母 ɑi ei ui ɑo ou iu ie 特殊韵母 er 前鼻韵母ɑn en in un ün 后鼻韵母ɑng eng ing ong

üe

火眼金睛

ɑi—ɑo ɑo—ou ui—iu

ei—ie ɑn—ɑng en—eng in—ing

找一找,写下来。

声母: 韵 母:

找一找,写下来。

s

找一找,写下来。

ɑ un ui i ie ing en e ü ɑo o u

s n t x zh r

g

f k j m

出 下

左 入

上 小

大 右

日 月 云

山 田 土

马 牛 羊
爸 哥 弟 你 我 他

鸡 鱼 兔
木 禾 竹 口 耳 目

电 灯 竹 子

画 报 山 羊

电 话 木 马

电 灯
竹 子

画 报
山 羊

电 话
木 马

—洗—

—踢—

—读—

谁干什么

乐乐洗水果。
牛牛拍皮球。

沙沙______。

把认识的姓涂上颜色。
李王白 张 田 高 马 许 郑 陈赵 吴 石 徐 黄 孙 宋 罗江 方 万 毛 金 周

观察下,这些字一般在哪里出现?

xì ng

你姓什么?我姓李。什么李?木子李。
zhāng jì héng huáng wú gōng zhāng他姓什么?他姓张。什么张?弓长张。 木子李,禾子季。弓长张,立早章。


三横王,草头黄。口天吴,古月胡。
中国人,百家姓。百家姓,一家人。

xì ng

lǐ zhāng gōng zhāng wú hú

你姓什么?我姓李。什么李?木子李。 他姓什么?他姓张。什么张?弓长张。
jì héng huáng

木子李,禾子季。弓长张,立早章。 三横王,草头黄。口天吴,古月胡。 中国人,百家姓。百家姓,一家人。

咏 鹅
骆宾王

鹅鹅鹅, 曲项向天歌。


鹅 鹅 鹅,

曲项向天歌。

白毛浮绿水,

红掌拨清波。

咏 鹅
骆宾王

鹅鹅鹅,

曲项向天歌。 白毛浮绿水,
红掌拨清波。

有趣的游戏

1 你做过哪些游戏? 你觉得哪 些游戏最有趣?

2 互相说说这些游戏怎么有趣。
3 对你不熟悉的游戏,可以问 问同学是怎么做的。


上一篇:ai_ei_ui
下一篇:时代广场的蟋蟀
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com