haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

语文复习

发布时间:2013-10-06 17:09:10  

语文复习:容易读错的常用字表

(一)容易读错的常用字表(按音序排列)

A

1.挨紧üi 2.挨饿受冻ái 3.白皑皑ái 4.狭隘ài 5.不谙水性ün 6.熬菜üo7.煎熬áo 8.鏖战áo 9.拗断ǎo 10.拗口令ào

B

1.纵横捭阖bǎi h? 2.稗官野史bài 3.扳平bün 4.同胞büo 5.炮羊肉büo 6.剥皮büo 7.薄纸báo 8.并行不悖bai 9.蓓蕾bai lti 10.奔波bō 11.投奔ban 12.迸发bang 13.包庇bì 14.麻痹bì 15.奴颜婢膝bì x? 16.刚愎自用bì 17.复辟bì 18.濒临b?n 19.针砭biün 20.屏气bǐng

21.摒弃bǐng22.剥削bō xuy 23.波涛bō 24.菠菜bō 25.停泊b? 26.淡薄b? 27.哺育bǔ C

1.粗糙cüo 2.嘈杂cáo 3.参差cyn c? 4.差错chü 5.偏差chü 6.差距chü 7.搽粉chá 8.猹chá 9.刹那chà 10.差遣chüi 11.诌媚chǎn 12.忏悔chàn 13.羼水chàn 14.场院cháng 15.一场雨cháng 16.赔偿cháng 17.偿佯cháng 18.绰起chüo 19.风驰电掣cha 20.瞠目结舌chyng

21.乘机ch?ng 22.惩前毖后ch?ng 23.惩创ch?ng chüng 24.驰骋chtng 25.鞭笞ch? 26.痴呆ch? 27.痴心妄想ch?28.白痴ch? 29.踟蹰chí chú 30.奢侈chǐ 31.整饬chì 32.炽热chì 33.不啻chì34.叱咤风云chì zhà 35.忧心忡忡chōng 36.憧憬chōng 37.崇拜ch?ng 38.惆怅ch?u chàng 39.踌躇ch?u chú 40.相形见绌chù 41.黜免chù 42.揣摩chuǎi43.椽子chuán 44.创伤chuüng 45.凄怆chàng 46.啜泣chu? 47.辍学chu? 48.宽绰chu? 49.瑕疵c? 50.伺候cì 51.烟囱cōng 52.从容c?ng 53.淙淙流水c?ng 54.一蹴而就cù 55.璀璨cuǐ 56.忖度cǔn du? 57.蹉跎cuō tu? 58.挫折

D

1.呆板düi 2.答应dü 3.逮老鼠dǎi 4.逮捕dài 5.殚思极虑dün 6.虎视眈眈dün7.肆无忌惮dàn 8.档案dàng 9.当(本)年dàng 10.追悼dào 11.提防d? 12.瓜熟蒂落dì 13.缔造dì 14.掂掇díün duo 15.玷污diàn 16.装订dìng 17.订正dìng 18.恫吓d?ng ha 19.句读d?u 20.兑换duì 21.踱步du?

E

谀y yǘ 2.婀娜y nu? 3.扼要a

F

1.菲薄fti 2.沸点fai 3.氛围fyn 4.肤浅fū 5.敷衍塞责fū yǎn sa 6.仿佛fú 7.凫水fú

8.篇幅fú 9.辐射fú 10.果脯fǔ 11.随声附和fù ha

G

1.准噶尔gá 2.大动千戈gy 3.诸葛亮g? 4.脖颈gtng 5.提供gōng 6.供销gōng7.供给gōng jy 8.供不应求gōng yìng 9.供认gong 10.口供g?ng 11.佝偻gōu l?u 12.勾当g?u 13.骨朵gū

14.骨气gǔ 15.蛊惑gǔ 16.商贾gǔ 17.桎梏gù 18.粗犷gu ǎng 19.皈依gu? 20.瑰丽gu? 21.刽子手guì 22.聒噪guō

H

1.哈达hǎ 2.尸骸hái 3.希罕hǎn 4.引吭高歌háng 5.沆瀣一气háng xia 6.干涸h? 7.一丘之貉h? 8.上颌h? 9.喝采ha 10.负荷ha 11.蛮横hang 12.飞来横祸hang 13.发横财hang 14.一哄而散h?ng 15.糊口hú 16.囫囵吞枣hú lún 17.华山huà 18.怙恶不悛hù quün 19.豢养huàn

20.病人膏肓huüng 21.讳疾忌医huì jí22.诲人不倦huì 23.阴晦huì 24.污秽huì 25.混水摸鱼hún 26.混淆hùn xiáo 27.和泥hu? 28.搅和hu? 29.豁达hu? 30.霍乱hu?

J

1.茶几j? 2.畸形j? 3.羁绊j? 4.羁旅j? 5.放荡不羁j? 6.无稽之谈j? 7.跻身j? 8.通缉令j? 9.汲取jí 10.即使jí 11.开学在即jí 12.疾恶如仇jí 13.嫉妒jí 14.棘手jí 15.贫瘠jí 16.狼藉jí 17.一触即发jí 18.脊梁jǐ 19.人才济济jǐ 20.给予jǐ yǔ 21.凯觎jì yú 22.成绩jì 23.事迹jì 24.雪茄jiü 25.信笺jiün 26.歼灭jiün 27.草营人命jiün 28.缄默jiün 29.渐染jiün 30.眼睑jiǎn 31.间断jiàn 32.矫枉过正jiǎo 33.缴纳jiǎo 34.校对jiào 35.开花结果jiy 36.事情结果ji?37.结冰ji? 38.反诘ji? 39.拮据ji? jū 40.攻讦ji? 41.桔梗ji? 42.押解jia43.情不自禁j?n 44.根茎叶j?ng 45.长颈鹿jǐng 46.杀一儆百jǐng 47.强劲jìng 48.劲敌jìng 49.劲旅jìng 50.痉挛jìng 51.抓阄jiū 52.针灸jiǔ 53.韭菜jiǔ 54.内疚jiù 55.既往不咎jiù 56.狙击jū 57.咀嚼jǔ ju? 58.循规蹈矩jǔ 59.矩形jǔ 60.沮丧jǔ 61.龃龉jǔ yǔ

62.前倨后恭jù 63.镌刻juün 64.隽永juàn 65.角色ju? 66.口角ju? 67.角斗ju? 68.角逐ju?

69.倔强ju? jiàng 70.崛起ju? 71.猖獗ju? 72.一蹶不振ju? 73.诡谲ju? 74.矍铄ju? 75.攫取ju? 76.细菌jūn 77.龟袭jūn 78.俊杰jùn 79.崇山峻岭jùn 80.竣工jùn 81.隽秀jùn K

1.同仇敌忾kài 2.不卑不亢kàng 3.坎坷kt 4.可汗ka hán 5.恪守ka 6.倥偬kǒng zǒng 7.会计kuài 8.窥探ku? 9.傀儡kuǐ

L

1.邋暹lü ta 2.拉家常lá 3.丢三落四là 4.书声琅琅láng 5.唠叨láo 6.落枕lào7.奶酷lào 8.勒索la 9.勒紧lyi 10.擂鼓l?i 11.赢弱l?i 12.果实累累l?i 13.罪行累累lti 14.擂台lai 15.罹难lí 16.潋滟liàn 17.打量liáng 18.量入为出liàng19.撩水liüo 20.撩拨liáo

21.寂寥liáo 22.望liào 23.趔趄lia qia 24.恶劣lia25.雕镂l?u 26.贿赂lù 27.棕榈lǘ 28.掠夺lǜe

M

1.抹桌子mü 2.阴霾mái 3.埋怨mán 4.耄耋mào di? 5.联袂mai 6.闷热myn 7.扪心自问m?n

8.愤懑man 9.蒙头转向myng 10.蒙头盖脸m?ng 11.靡费mí 12.萎靡不振mǐ 13.静谧mì 14.分

娩miǎn 15.酩酊mǐng dǐng 16.荒谬mìù 17.脉脉m? 18.抹墙m? 19.蓦然回首m? 20.牟取m?u 21.模样mú

N

1.羞赧nǎn 2.呶呶不休náo 3.泥淖nào 4.口讷na 5.气馁nti 6.拟人nì 7.隐匿nì 8.拘泥nì 9.亲昵nì 10.拈花惹草niün 11.宁死不屈nìng 12.泥泞nìng 13.忸怩niǔ ní 14.执拗niù 15.驽马nú 16.虐待n?a

O

1.偶然ǒu

P

1.扒手pá 2.迫击炮pǎi 3.心宽体胖pán 4.蹒跚pán 5.滂沱püng tu? 6.彷徨pang 7.炮制páo

8.咆哮páo xiào 9.炮烙páo lu? 10.胚胎pyi 11.香喷喷pan 12.抨击pyng 13.澎湃p?ng pài 14.纰漏p? 15.毗邻pí 16.癖好pǐ 17.否极泰来pǐ 18.媲美pì 19.扁舟piün 20.大腹便便pián 21.剽窃piüo 22.饿殍piǎo 23.乒乓p?ng püng 24.湖泊pō 25.居心叵测pǒ 26.糟粕p? 27.解剖pōu

28.前仆后断pū 29.奴仆pú 30.风尘仆仆pú 31.玉璞pú 32.匍匐pú fú 33.瀑布pù 34.一曝十寒pù

Q

1.休戚与共q? 2.蹊跷q? qiüo 3.祈祷qí 4.颀长qí 5.岐途qí 6.绮丽qǐ 7.修葺qì 8.休憩qì 9.关卡qiǎ 10.悭吝qiün 11.掮客qián 12.潜移默化qián 13.虔诚qián 14.天堑qiàn 15.戕害qiüng 16.强迫qiǎng 17.勉强qiǎng 18.强求qiǎng 19.牵强附会qiǎng 20.襁褓qiǎng 21.翘首远望qiáo 22.讥诮qiào 23.怯懦qia 24.提纲挈领qia25.锲而不舍qia 26.惬意qia 27.衾枕q?n 28.倾盆大雨q?ng 29.引擎qíng 30.亲家qìng 31.曲折qū 32.祛除qū 33.黢黑qū 34.水到渠成qú 35.清癯qú 36.瞿塘峡qú37.通衢大道qú 38.龋齿qǔ 39.兴趣qù 40.面面相觑qù 41.债券quàn 42.商榷qia 43.逡巡qūn 44.麇集qún

R

1.围绕rào 2.荏苒ritn rǎn 3.稔知ritn 4.妊娠rian shyn 5.仍然r?ng 6.冗长rǒng S

1.缫丝süo 2.稼穑jià sa 3.堵塞sa4.刹车shü 5.芟除shün 6.潸然泪下shün 7.禅让shàn

8.讪笑shàn 9.赡养shàn 10.折本sh? 11.慑服sha 12.退避三舍sha 13.海市蜃楼shan 14.舐犊之情shì 15.教室shì 16.有恃无恐shì 17.狩猎sh?u 18.倏忽shū 19.束缚shù fù 20.刷白shuà 21.游说shuì 22.吸吮shǔn 23.瞬息万变shùn 24.怂恿sǒng yǒng 25.塑料sù 26.簌簌sù

27.虽然su? 28.鬼鬼崇崇suì 29.婆娑suō

T

1.趿拉tü 2.鞭挞tà 3.叨光tüo 4.熏陶táo 5.体已t? 6.孝悌tì 7.倜傥tì tǎng 8.恬不知耻tián 9.殄灭tiǎn 10.轻佻tiüo 11.调皮tiáo 12.妥贴tiy 13.请帖tit 14.字贴tia 15.恸哭tong 16.如火如荼tú 17.湍急tuün 18.颓废tuí 19.蜕化tuì 20.囤积tún

W

1.逶迤wyi yí 2.违反w?i 3.崔嵬w?i 4.冒天下之大不韪wti 5.为虎作伥wai chüng 6.龌龊w? chu? 7.斡旋w? 8.深恶痛疾wù jí

X

1.膝盖x? 2.檄文xí 3.狡黠xiá 4.厦门xià 5.纤维xiün w?i 6.翩跹xiün 7.屡见不鲜xiün

8.垂涎三尺xián 9.勾股弦xián 10.鲜见xiǎn 11.肖像xiào 12.采撷xi?13.叶韵xia 14.纸屑xia 15.机械xia 16.省亲xǐng 17.不朽xiǔ 18.铜臭xiù19.星宿xiù 20.长吁短叹xū 21.自诩xǔ 22.抚恤金xù 23.酗酒xù 24.煦暖xù 25.眩晕xuàn yùn 26.炫耀xuàn 27.洞穴xu? 28.戏谑xua 29.驯服xùn 30.徇私舞弊xùn

Y

1.倾轧yà 2.揠苗助长yà 3.殷红yün 4.湮没yün 5.筵席yán 6.百花争妍yǎn7.河沿yán 8.偃旗息鼓yǎn 9.奄奄一息yǎn 10.赝品yàn 11.佯装yáng 12.怏怏不乐yang 13.安然无恙yàng 14.杳无音信yǎo 15.窈窈yǎo tiǎo 16.发虐子yào 17.耀武扬威yào 18.因噎废食yy 19.揶揄y? yú

20.陶冶yt 21.呜咽ya 22.摇曳ya 23.拜谒ya 24.笑靥ya 25.甘之如饴yí 26.颐和园yí 27.迤逦yǐ lǐ 28.旖旎yǐ nǐ 29.自怨自艾yì 30.游弋yì 31.后裔yì 32.奇闻轶事yì 33.络绎不绝yì 34.造诣yì 35.友谊yì 36.肄业yì 37.熠熠闪光yì 38.一望无垠yín 39.荫凉yìn 40.应届y?ng 41.应承yìng 42.应用文yìng 43.应试教育yìng 44.邮递员y?u 45.黑黝黝yǒu46.良莠不齐yǒu 47.迂回yū 48.向隅而泣yú 49.愉快yú 50.始终不渝yú 51.逾越yú 52年逾古稀yú 53.娱乐yú 54.伛偻yú lǚ 55.舆论yú 56.尔虞我诈yú 57.囹圄yǔ 58.参与yù 59.驾驭yù 60.家喻户晓yù 61.熨贴yù 62.寓情于景yù 63.鹜蚌相争yù 64.卖儿鬻女yù 65.断瓦残垣yuán 66.苑囿yuàn y?u 67.头晕yūn 68.允许yǔn 69.晕船yùn 70.酝酿yūn niàng

Z

1.扎小辫zü 2.柳荫匝地zü 3.登载zǎi 4.载重zài 5.载歌载舞zài 6.怨声载道zài7.拒载zài 8.暂时zàn 9.臧否züng pǐ 10.宝藏zàng 11.确凿záo 12.啧啧称赞z?13.谮言zan 14.憎恶zyng 15.赠送zang 16.驻扎zhü 17.咋呼zhü 18.挣扎zhá19.札记zhá 20.咋舌zhà 21.择菜zhái 22.占卜zhün 23.客栈zhàn 24.破绽zhàn25.精湛zhàn 26.颤粟zhàn 27.高涨zhǎng 28.涨价zhǎng 29.着慌zháo 30.沼泽zhǎo 31.召开zhào 32.肇事zhào 33.折腾zhy 34.动辄得咎zh? jiù 35.蛰伏zh? 36.贬谪zh? 37.铁砧zhyn 38.日臻完善zhyn 39.甄别zhyn 40.箴言zhyn

41.缜密zhtn 42.赈灾zhan 43.症结zhyn g 44.拯救zhtng 45.症候zhang 46.诤友zhang 47.挣脱zhang 48.脂肪zh? 49踯躅zhí zhú 50近在咫尺zhǐ 51博闻强识zhì52标识zhì 53质量zhì 54脍炙人口zhì 55鳞次栉比zhì 56对峙zhì 57中听zh?ng 58中肯zh?ng 59刀耕火种zh?ng 60胡诌zhōu 61啁啾zhōu 62压轴zh?u 63贮藏zhù 64莺啼鸟啭zhuàn 65撰稿zhuàn 66谆谆zhūn 67弄巧成拙zhuō 68灼热zhu? 69卓越zhu? 70啄木鸟zhu? 71着陆zhu? 72穿着打扮zhu? 73恣意zì 74浸渍zì 75作坊zuō 76柞蚕zu?

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com