haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

《山村》多媒体课件(教科版一年级上册识字一)1

发布时间:2013-10-07 12:09:33  

教科版小学语文一年级上册

1、把儿歌中要求认的字找 出来,画上“—”。

2、同桌合作认读生字。

合 作

我会认

?

shān cūn sì wǔ liù qī jiǔ shítái zhī五 六 七 九

十 台用完整的话说说你从图上看到些什么?

shān cūn
山 村

yí 一 yān 烟 tínɡ 亭 bā 八

qù 去 cūn 村 t?i 台 jiǔ 九

èr 二 sì 四 liù 六 shí 十

sān 三 wǔ 五 qī 七 zhī 枝

lǐ 里, jiā 家。 zu? 座, huā 花。

yí qù èr sān lǐ 一 去 二 三 里

yān cūn sì wǔ jiā 烟 村 四 五 家

tí t?i liù qī zuò nɡ 亭 台 六 七 座

bā jiǔ shí zhī huā 八 九 十 枝 花

shān cūn 山 村

yí 一 yān 烟 tínɡ 亭 bā 八

qù 去 cūn 村 t?i 台 jiǔ 九

èr sān lǐ 二 三 里, sì wǔ jiā 四 五 家。 liù qī zu? 六 七 座, shí zhī huā 十 枝 花。


九 七

四 十1

2

34

5 五

六 67

8

9

10


游戏:我的朋友 在哪里?

四 六1

23

4

5

67

8

9

10

五 二 八

( 一 )头牛

( 三 )条鱼

( 七 )棵树

( 九 )架飞机

我们周围还有哪些地方用了本课的生字。鼓励学生自编《量词歌》

认识田字格
竖中线 左上格 右上格

横 中 线

左下格

右下格

田字格,四方方,写好汉字它来帮。
左上格、右上格,左下格、右下格。 横中线、竖中线,各个方位记心间。

我会写

学生描红、临写。注意正确的书写姿势。 比一比,认一认:“几”和“九”、“云”和“去”、 “人”和“八”

为古诗配上自己喜欢的动作,背诵课文

shān cūn 山 村

的“二三”、“四五”、“六七”、“八九”等数字是指真实的数量吗 说说你是怎么理解的?

yí 一 yān 烟 tínɡ 亭 bā 八

qù 去 cūn 村 t?i 台 jiǔ 九

èr sān lǐ 二 三 里, sì wǔ jiā 四 五 家。 liù qī zu? 六 七 座, shí zhī huā 十 枝 花。

拓 展 活 动
你会 编吗? 《咏雪诗》 一片二片三四片, 五六七八九十片。 千片万片无数片, 飞入芦花总不见。

你会编吗?

咏雪诗 一片二片三四片, 五片六片七八片。 九片十片十一片, 飞入菜花看不见。

1.在我们周围找找本课的生字

2.向爸爸妈妈介绍自己的文具 或家里的用具用上1__10的汉字


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com