haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

经典诵读古诗选(适用小学一二年级)

发布时间:2013-10-12 11:33:42  

dēnglayouyuán

登 乐 游 原

tánglǐshāngyǐn

(唐) 李商隐

xiàngwǎnyìbúshìqūchēdēnggǔyuán

向 晚 意 不 适,驱 车 登 古 原。 xīyángwúxiànhǎozhǐshìjìnhuánghūn

夕 阳 无 限 好,只 是 近 黄 昏。

jiāngshàngyúzhě

江 上 渔 者

s?ngfànzh?ngyān

(宋) 范 仲 淹

jiāngshàngwǎngláir?ndànàilúyúměi

江 上 往 来 人,但 爱 鲈 鱼 美。 jūnkànyīyazhōuchūrùfēngbōlǐ

君 看 一 叶 舟,出 入 风 波 里。

xiàrìju?jù

夏 日 绝 句

s?nglǐqīngzhào

(宋) 李 清 照

shēngdāngzu?r?nji?sǐyìw?iguǐxi?ng

生 当 作 人 杰,死 亦 为 鬼 雄。 zhìjīnsīxiàngyǔbúkěngu?jiāngdōng

至 今 思 项 羽,不 肯 过 江 东。

suǒjiàn

所 见

qīngyuánm?i

(清) 袁枚

mùt?ngjìhuángniúgēshēngzhanlínyua

牧 童 骑 黄 牛, 歌 声 振 林 樾。

yìyùbǔmíngchánhūránbìkǒulì

意 欲 捕 鸣 蝉, 忽 然 闭 口 立。

zhúlǐɡuǎn

竹 里 馆

tánɡwánɡwéi

【唐】王 维

dúzuòyōuhuánɡlǐtánqínfùchánɡxiào

独 坐 幽 篁 里,弹 琴 复 长 啸。 shēnlínrénbùzhīmínɡyuèláixiānɡzhào深 林 人 不 知,明 月 来 相 照。

s?nɡbi?

送 别

tánɡwánɡw?i

【唐】 王 维

shānzhōnɡxiānɡs?nɡbàrìmùyǎncháifēi

山 中 相 送 罢,日 暮 掩 柴 扉。 chūncǎomínɡniánlǜwánɡsūnɡuībùɡuī春 草 明 年 绿,王 孙 归 不 归。

xiānɡsī

相 思

tánɡwánɡw?i

【唐】 王 维

h?nɡd?ushēnɡnánɡu?chūnláifājǐzhī

红 豆 生 南 国,春 来 发 几 枝。 quànjūnduōcǎixi?cǐwùzuìxiānɡsī劝 君 多 采 撷,此 物 最 相 思。

záshī

杂 诗

tánɡwánɡw?i

【唐】 王 维

jūnzìɡùxiānɡláiyīnɡzhīɡùxiānɡshì

君 自 故 乡 来,应 知 故 乡 事。 láirìqǐchuānɡqiánhánm?izhùhuāwai

来 日 绮 窗 前,寒 梅 著 花 未?

sùjiànd?jiānɡ

宿 建 德 江

tánɡmanɡhàorán

【唐】 孟 浩 然

yízhōub?yānzhǔrìmùkach?uxīn

移 舟 泊 烟 渚,日 暮 客 愁 新。 yěkuànɡtiāndīshùjiānɡqīnɡyuajìnr?n

野 旷 天 低 树,江 清 月 近 人。

chūnxiǎo

春 晓

tángmanghàorán

(唐)孟浩然

chūnmiánbújiàoxiǎochùchùw?ntíniǎo

春 眠 不 觉 晓,处 处 闻 啼 鸟。 yaláifēngyǔshēnghuālu?zhīduōshǎo

夜 来 风 雨 声,花 落 知 多 少。

bāzhantú

八 阵 图

tángdùfǔ

(唐) 杜 甫

ɡōnɡɡàisānfēnɡu?mínɡch?nɡbāzhantú

功 盖 三 分 国,名 成 八 阵 图。 jiānɡliúshíbùzhuǎnyíhanshītūnwú

江 流 石 不 转,遗 恨 失 吞 吴。

sònɡlínɡchèshànɡrén

送 灵 澈 上 人

tángliúzhǎnɡqīnɡ

(唐) 刘 长 卿

cānɡcānɡzhúlínsìyǎoyǎozhōnɡshēnɡwǎn

苍 苍 竹 林 寺,杳 杳 钟 声 晚。 hélìdàixiéyánɡqīnɡshāndúɡuīyuǎn

荷 笠 带 斜 阳,青 山 独 归 远。

tánqín

弹 琴

tángliúzhǎnɡqīnɡ

(唐) 刘 长 卿

línɡlínɡqīxiánshànɡjìnɡtīnɡsōnɡfēnɡhán

泠 泠 七 弦 上,静 听 松 风 寒。 ɡǔdiàosuīzìàijīnr?nduōbùdàn

古 调 虽 自 爱,今 人 多 不 弹。

qiūyèjìqiūyuánwài

秋 夜 寄 邱 员 外

tángwéiyīnɡwù

(唐) 韦 应 物

huáijūnshǔqiūyèsànbùyǒnɡliánɡtiān

怀 君 属 秋 夜,散 步 咏 凉 天。 kōnɡshānsōnɡzǐluòyōurényīnɡwèimián

空 山 松 子 落,幽 人 应 未 眠。

zhōnɡnánwànɡyúxuě

终 南 望 余 雪

tángzǔyǒnɡ

(唐) 祖 咏

zhōnɡnányīnlǐnɡxiùjīxuěfúyúnduān

终 南 阴 岭 秀,积 雪 浮 云 端。 línbiǎomínɡjìsèchénɡzhōnɡzēnɡmùhán

林 表 明 霁 色,城 中 增 暮 寒。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com