haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

二年级语文第二单元练习

发布时间:2013-10-20 11:43:59  

二年级语文第二单元练习题 二(6)班 姓名:

一、我会变。

其- 棋 ( 下棋 ) 单- ( ) 余- ( )交- ( ) 尺- ( ) 欠- ( )市- ( ) 见- ( ) 田- ( )

二、我会填上带有“扌”的字,把词语补充完整。

(扫)地 ( )水 ( )桌子 ( )车 ( )土 ( )手

( )木头 ( )鱼 ( )虫 ( )小鸡 ( )字 ( )球

我发现这些字都有 ,跟 的动作有关。

三、我会组词。

访( )纺( )刚( ) 无( )首( )道( )作( )做( )休( )处( )

( )旗( )状( )壮( )甲( )由( )已( )体( )困( )因( )

棋( ) 钢于( )干( )元( )己( )波( )被( )青( )清( )外( )

四、写写记记。

三横(王) 古月( ) 言午( ) 草头( ) 口天( ) 双人( )

弓长( ) 双口( ) 耳东( ) 立早( ) 木土( ) 干钩( )

我也会写几个:

五、我会按查字典要求填空。

( )图画 ( )京戏 栽( ) ( )航模

( )鸽子 ( )电脑 ( )天气 ( )书法 ( )象棋 ( )二胡 ( )金鱼 ( )钢琴 七、我会写。

如:又大又红

八、照样子,改写句子。例:小红是我的好朋友。 我的好朋友是小红。 1、这块空地是我小时候玩耍的地方。

2、北京是我的故乡。

九、我会填。

高兴地( ) 仔细地( ) 亲切地( ) 紧紧地( )顺利地( ) 兴奋地( ) 赞许地( ) 沉着地( )

十、我能用下面的偏旁和字组成新的字,并用新字组词。 亻礻口

伸手

) (

) ( ) ( )

十一、看拼音写词语。

èr hú

gāng qíng tán qíng yǎng yú xià qí chú fǎ xiāng tián kàn xì guān kàn qiān shǒu xiū xī yuàn zi

chàng gē yí qiè xué xiào yuán dàn chí dào lìng wài kùn nán

nián qīng

jiào shì shàng bān ān níng hā qiàn shū bāo shēn tǐ zǐ xì xiǎng liàng nào zhōng tàn qì

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com