haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

dtnl拼读

发布时间:2013-09-17 18:14:23  

声母: b p m f
d t n l

韵母:ɑ o e i u ü

d

ɑ

d-ɑd-ā d-á d-ǎ d-à

dā dá dǎ dà

d-e

de

dē d? dě da

拼 音 王 国

d

u

d-u

du

d-ū d-ú d-ǔ d-ù

dū dú dǔ dùdi

du

课间操
小鼓敲,de
马蹄响,da 汽车开,di

de
da di

de
da di

敲门声,du

du

du

t-ā t-á t-ǎ t-à

tā tá tǎ tà

t-ē t-? t-ě t-a

tē t? tě ta

t-ū t-ú t-ǔ t-ù

tū tú tǔ tù

n-ā n-á n-ǎ n-à

nā ná nǎ nà

n-ē n-? n-ě n-a

nē n? ně na

n-ī n-í n-ǐ n-ì

nī ní nǐ nì

l-ā l-á l-ǎ l-à

lā lá lǎ là

l-ē l-? l-ě l-a

lē l? lě la

l-ī l-í l-ǐ l-ì

lī lí lǐ lì

ná dúdà mǐ

大米
土 地
tǔ dì
轻 轻 地


de

小兔小兔轻轻跳,
小狗小狗慢慢跑,


要是踩疼了小草,


我就不跟你们好。

智慧大闯关

dà mǐ

你真棒!
é

哪些字母你认识了?圈出来读一 读。

a o e i u ü b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

mù tī

pù bù

lǎ bā

yī fu

dìdi pa pō.

mā ma na lí


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com