haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

小学一年级语文上册拼音复习四

发布时间:2013-10-24 09:44:41  

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 声母

小画家

f
m b p

d

t

n

l

g k
h

c w
y

z s

r

sh

j q x

ch

zh

i

u ü ai

ei

e o ong eng ou a ing ang iu ün un ie in üe en an er

ui ao

整体认读音节 zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuɑn yin yun ying

我能分得清

ɑ--ɑn—ɑng i—in—ing ün—üe iu—ui—in ɑo—ɑi ie—ei—er

e—en—eng un—
ɑn—

16个整体认读音节

yi wu yu zhi chi shi ri zi ci si
ye yue yuɑn yin yun ying

kǒng què dān dǐng hè

dà xióng māo
cháng jǐng lù shī zi

lǎo hǔ

读读画画

秋游你想带什么?

shǒu juàn yǔ sǎn wàng yuǎn jì ng cǎo mào
shuǐ hú

tiào qí
bǐng gān

miàn bāo
shuǐ guǒ

shǒu juàn

yǔ sǎn cǎo mào miàn bāo

wàng yuǎn jìng tiào qí shuǐ hú shuǐ guǒ

bǐng gān

读读画画

秋游你想带什么?

shǒu juàn

yǔsǎn wà g yuǎn jìg n n
雨 伞

手 绢 草 帽

望 远 镜

cǎo mào tiào qí miàn bāo
面 包 跳 棋 shuǐhú bǐng gān shuǐ guǒ 水 壶 饼 干 水 果

我会讲

xué xiào

dú mù qiáo

我会读

老师 大家 花朵 草地
小河 大桥 水田 风雨

秋叶飘飘 红色的蝴蝶,黄色的小鸟, 在空中飞翔,在风中舞蹈。 不是蝴蝶,不是小鸟, 是红叶舞,黄叶飘, 像秋姑娘发来的电报, 告诉我们秋天已经来到。

23个声母 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

声母有:

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

ɑ o e i u ü (单韵母) ɑi ei ui ɑo ou iu (复韵母) ie üe er ɑn en in un ün(前鼻韵母) (后鼻韵母) ɑnɡ enɡ inɡ onɡ

16个整体认读音节

zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu
ye yue yuɑn yin yun ying

单韵母: ɑ o e i u ü 特殊韵母 复韵母: ɑi ei ui ɑo ou iu ie üe er 前鼻韵母: ɑn en in un ün 后鼻韵母: ɑng eng ing ong


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com