haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

小学语文二年级上册第三单元基础知识梳理

发布时间:2013-11-02 09:48:16  

第三单元基础知识梳理

1、形近字组词:

川( ) 台( ) 争( ) 亿( ) 民( ) 州( ) 抬( ) 筝( ) 忆( ) 眠( ) 欢( ) 族( ) 优( ) 城( ) 交( ) 次( ) 旅( ) 尤( ) 诚( ) 校( ) 旁( )国( ) 傍( ) 围( )

2、多音字注音并组词:

发( )( ) 曲( )( ) 似( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )(

相( )( ) 铺( )( ) 厦( )(

( )( ) ( )( ) ( )(

3、 同音字组词:

申( )惊( )央( )相( ) 夕(

伸( )京( )秧( )香( ) 西(

洋( )扬( ) 洁( )结( )

第三单元基础知识梳理

2、形近字组词:

川( ) 台( ) 争( ) 亿( )

州( ) 抬( ) 筝( ) 忆( )

欢( ) 族( ) 优( ) 城( ) 交(

次( ) 旅( ) 尤( ) 诚( ) 校(

旁( )国( ) 傍( ) 围( )

2、多音字注音并组词:

发( )( ) 曲( )( ) 似( )(

( )( ) ( )( ) ( )(

相( )( ) 铺( )( ) 厦( )(

( )( ) ( )( ) ( )(

4、 同音字组词:

申( )惊( )央( )相( ) 夕(

伸( )京( )秧( )香( ) 西(

洋( )扬( ) 洁( )结( )

) ) ) )祖( )组( 民( 眠( ) ) ) ) ) ) )祖( )组( ) ) ) ) ) )

5、 近义词:

中心——( ) 著名——( ) 特别——( ) 漂亮——( ) 欢庆——( ) 飘扬——( )

6、 反义词:

买——( ) 进——( ) 快——( ) 正——( ) 美——( ) 危险——( ) 复杂——( ) 爱——( ) 高——( )

6、填动词:

( )雪景 ( )雪人 ( )雪仗 ( )银装 ( )雪毯 (

7、补充词语:

( )( )成阴

来来( )( )

8、词语搭配:

( )的果实

( )的乐曲

( )的广场

7、 近义词:

中心——( )

漂亮——( )

8、 反义词:

买——( )

正——( )

复杂——( )

6、填动词:

( )雪景 (

( )雪毯 (

7、补充词语:

( )( )成阴

来来( )( )

8、词语搭配:

( )的果实

( )的乐曲

( )的广场 )雪花 鲜( )盛( ) ( )( )优美 )楼( )厦 ( )胜( )迹 ( )的泪水 ( )的棉花 ( )的旗帜 ( )的鸽子 ( )的日子 ( )的城市 ( )的公园 ( )的海洋 著名——( ) 特别——( ) 欢庆——( ) 飘扬——( ) 进——( ) 快——( ) 美——( ) 危险——( ) 爱——( ) 高——( ) ( )雪仗 ( )银装 )雪花 鲜( )盛( ) ( )( )优美 )楼( )厦 ( )胜( )迹 ( )的泪水 ( )的棉花 ( )的旗帜 ( )的鸽子 ( )的日子 ( )的城市 ( )的公园 ( )的海洋 ( )雪人 (

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com