haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

二类字一

发布时间:2013-11-04 12:35:31  

姓名______ 学号________

棵( ) 喂 ( )摸( ) 惭( ) 愧( ) 低( )挖( ) 领( )导( )经( )纸( ) 蒙( ) 描( )按( )发( )瑞( ) 坝 ( )席( ) 坑( ) 傻( ) 跟( )熟( ) 照( )望( ) 操( ) 抚( )

姓名______ 学号________

棵( ) 喂 ( )摸( ) 惭( )

领( )导( )经( )纸( ) 蒙(

瑞( ) 坝 ( )席( ) 坑( )

照( )望( ) 操( ) 抚( )

姓名______ 学号________

棵( ) 喂 ( )摸( ) 惭( )

领( )导( )经( )纸( ) 蒙(

瑞( ) 坝 ( )席( ) 坑( )

照( )望( ) 操( ) 抚( )

姓名______ 学号________

棵( ) 喂 ( )摸( ) 惭( )

领( )导( )经( )纸( ) 蒙(

瑞( ) 坝 ( )席( ) 坑( )

照( )望( ) 操( ) 抚( ) 愧( )) 描( 傻( )愧( )) 描( 傻( )愧( )) 描( 傻( )低( )按( 跟( 低( )按( 跟( 低( )按( 跟( )挖( )发( )熟( )挖( )发( )熟( )挖( )发( )熟( ) )) ) )) ) ))

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com