haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

四年级上册看拼音写词语(一、二单元)

发布时间:2013-11-07 12:37:28  

四年级上册看拼音写词语

第一、 二单元

kuān ku? báo wù lǒng zhào fai t?ng bēn t?ng yī jiù huī fù

( ) ( )( ) ( )( )( )( )

Càn làn zhú gān guī lǜ fang xī zhào yào shù shāo jìng jì

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

bái máng máng ru? yǐn ru? xiàn áng shǒu dōng wàng fēng píng làng jìng

( )( ) ( ) ( ) shuǐ tiān xiāng jiē h?ng guàn jiāng miàn qí t?u bìng jìn màn tiān juǎn dì

( ) ( ) ( ) ( ) sh?n lái zhī bǐ qiān zī bǎi tài r?n jì hǎn zhì yìng jiē bù xiá jūn yún ch?ng di?

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

K?ng xī ya bǐng chù jiǎo h?n jì zhú jiàn xiū xiǎng zhù zhái yǐn bì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Yǐn cáng xuǎn z? zhù zhǐ d?ng xu? r?u ru? sōu suǒ qīng xi?

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

bā tǔ kuān chǎng yǐn r?n zhù yì háo bù kě xī suí yù ?r ān

( )( ) ( ) ( ) ( )

píng tǎn ( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com