haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

少年王勃

发布时间:2013-11-10 08:47:33  

第9课少年王勃

一、给带点字选择正确的读音,打“√”。

1、重(chónɡ zhònɡ)阳节那天,我们单位举行了一次重(chónɡzhònɡ)要的活动。

2、有多少(shǎoshào)人羡慕少(shǎoshào)年王勃的才气啊!

3、我们的首都(dūdōu)北京风景秀丽,人们都(dūdōu)喜欢到那儿旅游。

二、看拼音,写词语。

wén zhānɡ yàn huì yǒnɡɡǎn

( ) ( )( )

xiōnɡ yǒu chénɡ zhú wénsīrúquán

( )( )

qìnɡ hè càn làn dū dū

( )( )( )

三、填上合适的词。

( )的余辉( )的云霞 ( )的秋景 ( )的文章( )的王勃 ( )的笑容

四、我会读课文,再填空。

《滕王阁序》是少年王勃在滕王阁参加宴会时即兴写的文章,当都督听人读到“ , 。”这句时,不禁

。这句诗描绘了这样一片迷人的秋景:

五、阅读片段,完成练习。

王勃边看边想,突然回转身来,胸有成竹地说:“让我来试试吧!”他文思如泉,笔走如飞,不一会儿就写成了。当那位都督听人读到 落霞与孤鹜齐飞 秋水共长天一色这句时 竟忍不住地拍案叫绝奇才真是奇才

1、给文中缺少标点的地方加上标点符号。

2、从哪些地方可以看出王勃是一个才华横溢、才智过人的人?用“画出有关语句。

3、你知道“初唐四杰”指哪四人?

4、你能把下面的诗句填完整吗?

海内存知己, 。

况属高风晚, 。

六、 读读,背背。

滕王阁诗 (王勃)

滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

送杜少府之任蜀州(王勃)

城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com