haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版小学语文二年级上 4 古诗两首

发布时间:2013-11-11 08:02:10  

赠刘景文

zanɡ liú qínɡ ɡài 赠 送 姓刘 擎 雨 盖 jú cán yóu jūn 菊花 残枝 犹有 君 子 bìxū ch?nɡ jú 必 须 橙 色 橘子

刘 犹 橘

擎 君

菊 须

残 橙jiǎ
(由于)
(于是)


dò u

首 (首先)
shí jīng
(枫树) (枫叶) (姓刘)

(首都)

枝 (枝叶) 枫
fēn

(树枝)(记住)

(识记)

刘 (刘海)

摘苹果
必须 记得
姓刘 菊花

橙子 树枝

赠刘景文
苏轼

秋夕

荷尽已无擎雨盖, 菊残犹有傲霜枝。 一年好景君需记, 正是橙黄橘绿时。

荷尽已无擎雨盖,

擎 雨 盖


荷叶

菊残犹有傲霜枝。

菊花

菊残

一年好景君需记,正是橙黄橘绿时。

橙 黄 橘 绿

山行
【唐】杜牧

远上寒山石径斜,
白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,
霜叶红于二月花。

jìnɡ 径 yú 于

xi? 斜 fēng 枫

jìnɡ 石径 yú 于是

xi? 斜坡 fēng 枫树

石径
枫树

斜坡 于是

你知道作者在山上 看见什么景物吗? 请用“——”画一 画。

山行
【唐】杜牧

远上/寒山/石径斜, 白云/生处/有人家。 停车/坐爱/枫林晚, 霜叶/红于/二月花。

远上寒山石径斜,
寒山:深秋时节的山 径:小路

小路曲折倾斜远远地通向秋天的深山,

白云生处有人家。
抬眼望去,有白云的地方, 隐隐约约地有几户人家。

合作学习
停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。
坐:因为 晚:傍晚 霜叶:经霜打过的枫叶 红于:比··还红 ·· ··
你能根据词语的注 释说说句子的意思 吗?

停车坐爱枫林晚,
坐:因为 晚:傍晚
因为喜爱这傍晚的枫树林, 不由得停下车来观赏。

霜叶红于二月花。
霜叶:经霜打过的枫叶

红于:比··还红 ·· ·· 这经霜打过的枫叶,比二 月的鲜花还要红火。


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com