haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

一年级字母表

发布时间:2013-11-12 09:37:06  

一年级字母表

声 母 表 (23)

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 韵 母 表 (24)

a o e ai ei ao ou an en ang eng ong

i ia ie iao iou ian in iang iong

u ua uai uan uen uang ueng

ü üe üan ün

整 体 认 读 音 节 表 (16) zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin

yun ying

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com