haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

十一册语文第二单元复习

发布时间:2013-09-18 21:36:31  

一、看拼音写汉字。

ji? chū xiū zhù hōnɡ d?nɡ kuánɡ fēnɡ nù háo bì kōnɡ rú xǐ

( )( )( )( )( ) bō tāo qǐ fú shuǐ lu? shí chū bǎi zh? bù huí yá yá xu? yǔ piān zhānɡ

( )( )( )( )( ) rě r?n jī xiào qǐn bù ān xí sī cháo qǐ fú kě jiàn yì bān jiān jù

( )( )( )( )( ) ní jiānɡ chà dào yǐn y?nɡ qiánɡ lia jū yōnɡ ɡuān xuán yá qiào bì

( )( )( )( )( )( ) zhēn zhì bì miǎn m?nɡ l?nɡ qī liánɡ yì rán chǎn pínɡ miǎn lì

( )( )( )( )( )( )( ) a lia sha jì shī ɡōnɡ zǔ náo k?nɡ zhì ní jiānɡ pín lái rù manɡ

( )( )( )( )( )( )( )

二、日积月累

1

三、在“祖国在我心中”的综合性学习中你们开展了哪些活动?有哪些收获?

四、补充成语

( )不经心 ( )具一格 ( )然大悟 和( )可亲 ( )耳( )聋 惹人( )笑 ( )扬( )挫 可见一( ) ( )口同声 多多( )善 ( )不容辞 深情厚( ) 竭( )而( ) 巧夺天( ) ( )血搏杀 ( )笔生花 心惊( )跳 ( )( )大物 行色( )( ) ( )( )乐道 ( )高( )重 微波( )( ) 张( )李( ) 自( )自( ) 悬( )峭( ) 相( )相( ) ( )( )不安 纷至( ) ( )( )风霜 无影无( ) ( )连( )返 ( )去( )来 左冲右( ) 脍( )人口 独( )匠心 ( )( )吞枣 ( )梁( )栋 余音( )( ) 不落( )( ) ( )( )共赏 曲高( )( ) ( )味深长 一劳永( ) 古色古( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com