haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

冀教版四上册看拼音写汉字

发布时间:2013-11-15 13:53:32  

冀教版四年级上册1-5课生字练习

cháo shī zhàn fàng yú fū shī zǐ xiān qǐ tāo tiān

( )( )( )( )( )( ) bō tāo shì qù zī shì mù xia qia xǐ xīn xiōng

( )( )( )( )( )( ) zī rùn cì xù zēng jiā fǎng f? qiáo jiàn yán sa

( )( )( )( )( )( ) chí míng zhōng wài xiāng jiāo shuài qì pú táo

( ) ( )( )( ) diāo ka guāng r?ng tíng yuàn ní tán jìng zǐ

( )( )( )( )( ) m? liàn tián lu? guì lín xīn shǎng chuán jiǎng

( )( )( )( )( ) ku? dà xi?ng wěi bá sha lu? tu? zhú sǔn

( )( )( )( )( ) zāi shù lù dì zhí jìng

( )( )( )

16-17课

lǐ mào xìng r?n mang zǐ yī guàn yī mǔ dì shān shù

( )( )( )( )( )( ) duǎn fā zhē gài tōng xiāo tān wán mì mì pù diàn

( )( )( )( )(

fú miàn dàng yàng gēn jīng wō niú

( )( )( )( )(

láo gù gù zhí fai jìn

( )( )( ) )( ) tiē zhǐ kū wěi )( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com