haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

8、7、6加几(一年级课件演示)

发布时间:2013-11-21 14:03:36  

8、7、6加几

天天口算

10-8= 2 9+7= 16

9-5= 4 10-7= 3

10+3=13 7+3= 10

5+5=10

9+8= 17

6+4=10

10

7
?

3

8

?

10 - 8 = 2

7 + 3 = 10

10

?
8 2

7

?

10 - 7 = 3

8 + 2 = 10

9 + 6 = 15 (个)

9 + 3 = 12 (只)

9 + 3 = 12 (只)

原来有 8人, 又来了 5人。

8 + 5 = 13 (人)

8、7、6加几

8+5=

8、7、6加几

8+5=

8、7、6加几

8+4= 12 2 2 10
6+5= 11 4 1

7+6= 13 3 3 10

10

17

17

7
17 2 7

1

17

1、圈一圈,算一算。

8

+ 5

13

7

+ 6

13

2、

7 + 5 = 12 3 10 2

8 + 6 = 14 2 10 4

3、 7+4= 11 6+5= 11 7+6= 13

8+7=15

7+7= 14

8+3=11

4、 7+8= 15 7+9= 16

6+9=15

6+8= 14

6+7=13

1、 2 4 8 6 = 10 = 12 7 + = 16 = 14 3 5 9 7 = = = = 10 12 16 14

8 +

2、

7

4

11

先说得数,再写算式。 3、

2
7

4
8+ 8 5

9

3 6

8+2=10 8+4=12 8+8=16 8+5=13 8+6=14 8+3=11 8+9=17 8+7=15

先说得数,再写算式。 3、 5 8 4
7+5=12 7+4=11 7+7=14 7+9=16 7+6=13 7+8=15

7+ 6 9

7

先说得数,再写算式。 3、 7
6+7=13 6+5=11 6+9=15 6+6=12 6+8=14

8
6

6+
9

5

4、

7 + 5

12

5、 8+7= 15 6+5= 11 7+8= 15 8+6= 14 8+9= 15 7+7= 14

7+6= 13 7+4= 11 7+9= 16

6、
8+5 7+8 9+5 9+3 8+4 12 13 14 15 9+6 7+7 9+4 6+6 8+6

7、 8+4= 12 8+9= 17 9+6= 15 8+7= 15 8+3= 11 7+5= 12

9+7= 16 8+6= 14 8+8= 16

8、

8 + 7

15


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com