haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

小学五年级语文上期知识积累

发布时间:2013-11-29 08:31:39  

小学五年级语文上期知识积累

1、写出带有马的成语五个:马到成功、一马当先、千军万马,指鹿为马、老马识途、马不停蹄、走马观花、戎马生涯、马首是瞻

2、有关马的寓言故事:塞翁失马、指鹿为马

3、著名的大自然的奇观:云南石林、泰山日出、流星雨、日全食、五彩池、桂林山水、钱塘江大潮、雅鲁藏布大峡谷、海市蜃楼

4、体现变化的成语:日新月异、突飞猛进、千变万化、瞬息万变、万象更新、脱胎换骨。体现变化的俗语有:一日不见——如隔三秋、旧貌换新颜、

5、体现韵味的词语:回味无穷、赏心悦目、心旷神怡、余音绕梁 推敲、琢磨、体味、陶醉、沉醉、斟酌、品味、千锤百炼

6、含有水的成语:水落石出、水到渠成、依山傍水、水滴石穿、山青水秀、

7、体现方法的成语:举一反三、删繁就简、开源节流、一箭双雕、见微知著、拔苗助长、守株待兔、掩耳盗铃、亡羊补牢、刻舟求剑

8、和错误有关的词语:忐忑不安、心神不定、冰释前嫌、如释重负、悔恨不已、惭愧、反思、抱歉、歉意、内疚、愧疚、自责、负荆请罪

9、形容形势危急的成语:千钧一发、危在旦夕、岌岌可危、一触即发、命悬一线、迫在眉睫、危如累卵、剑拔弩张、燃眉之急、生死攸关

10、危急时刻人物的品质:舍己救人、坚毅果断、沉着冷静、当机立断、先人后己、

有关古诗及名言警句

1、有关马的古诗:古道西风瘦马,断肠人在天涯。——马致远《天净沙——秋思》有关马的名言警句:路遥知马力,日久见人心

2、有关奇观的名言警句:君不见走马川,雪海边,平沙茫茫黄入天。轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。

蜀道之难,难于上青天。

踏遍青山认为老,风景这边独好。

3、体现变化的诗句:旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

暮去朝来淘不住,岁灵动海边桑田。

4、体现韵味的诗句:夕阳无限好,只是近黄昏。

鸟宿池边树,僧敲月下们。

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

5、对对子:杨柳岸,杏花村。 鸟归沙有迹,帆过水无痕。

山间明月,云里青峰。 明月松间照,清泉石上流。

春临花满地,秋来果满枝 白马秋风塞上,杏花春雨江南。 黄菊倚风村酒熟,柴门临水稻花香

6、有关水的古诗:欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

一水护田将绿绕,两山排闼送青睐。

7、有关错误的名言警句:吃一堑,长一智。

人谁无过,过而能改,善莫大焉。

8、关于礼物的名言警句:

礼尚往来,往而不来,非礼也,来而不往,亦非礼也。

人生贵相知,何必金与钱。

千里送鹅毛,礼轻人意重。

常用关联词

并列关系:既??又??,一边??一边??,不是??而是?? 递进关系:不但??而且??, 不仅??还?? ,不但??还?? 因果关系:因为??所以??,之所以??是因为?? ??因此 转折关系:虽然??但是??,尽管??还是??

假设关系:如果??就?? 假如??就?? 即使??也

条件关系:只要??就??,只有??才?? ,无论??都?? 不管??总?? 无论??总是

取舍关系:与其??不如??,宁可??也不??

承接关系:先??然后??再??最后??

选择关系:不是??就是??,或者??或者?? 是??还是

病句的类型

“改进”用错了应该

偶尔和天天矛盾。可任意删除一

如:

妈妈不止一次地多次告诫他一定要改正错误。不可任意删除一个。妈妈多次告诫他一定要改正错

:他写作业拿出书本。改为: 他拿出书本写作业。

多音字:

踏tā( )tà( ) 奇qí( )jī( ) 结ji?( )jiē( ) 奔bēn( )ban( ) 行xíng( )háng( ) 燕yàn( )yān( ) 横h?ng( )hang( ) 似shì( )sì(( ) 吓xià( )ha( ) 撒sā( )sǎ( ) 劲jìn (( )jìng( ) 给jǐ( )gěi( ) 秘mì( )bì( ) 藏zàng( )cáng(( ) 漂piāo(

笼lǒng(

颤chàn(

卷juǎn(

划huà(

恶a(

挑tiāo(

缝fang(

宿sù(

解jiě(

饮yǐn(

宁nìng(

难nàn(

晃huǎng(

担dàn((

角ju?(

逮dǎi(

率lǜ( )piào( ) 盛shang( )ch?ng( )l?ng( ) 闷mēn( )man( )zhàn( ) 涨zhǎng( )zhàng( )juàn( ) 号háo( )hào( )huá( ) 扎zhā( )zā( )zhá( )wù( )ě( ) 模mú( )m?( )tiǎo( ) 喷pēn( )pan( )f?ng( ) 铺pū( )pù( )xiǔ( ) 散sǎn( )sàn( )xia( ) 抹mā( )mǒ( )yìn( ) 度dù( )du?( )níng( ) 汗hán( )hàn( )án( ) 薄b?( )báo( )huàng( ) 丧sāng( )sàng( )dān( ) 扁biǎn( )piān( )jiǎo( )咽yān( )ya( )yàn( )dài( ) 粘zhān( )nián( )shuài( )和ha( )h?( )hu?( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com