haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

人教版一年级语文上册期末测试卷1

发布时间:2013-12-03 09:22:45  

人教版一年级语文上册期末测试卷

姓名: 班级: 评价:

一、读 拼 音,写 词 语。(9分)

sì yua xiǎo niǎo fēi jī shān yáng ( ) ( ) ( ) ( ) duō shǎo jīn tiān shǒu zú pí máo ( ) ( ) ( )

二、连线

là zhú tài yáng qiāng bǐ q

三、选 字 组词。(12分)

( )方

高( ) ( )来 ( )上 ( )现

( )地 (

( ) ì qiú 1

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com