haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

六年级上册第三单元基础测试

发布时间:2013-12-11 12:35:56  

六年级上册第三单元基础测试

gē bǎn tián bǎo bào yuàn bǎo y?u xiān qǐ guǎ fù quán suō

( )( )( )( )( )( )( ) guǒ zhù kuí wú lí hēi dǎo m?i sī p? yōu lǜ shī lín lín

( )( )( )( )( )( )( ) zhēn zhì rù qǐn pín fán qiáng lia yōu xián jǔ sàng bào qiàn

( )( )( )( )( )( )( ) liū zǒu yí shì xiū kuì xìng fan píng jìng gē shě sh?n shang gǎn

( )( )( )( )( )( )( ) sǎng yīn zá shāng shuǐ cáo m? fǎ zhào huàn jiě shì shú xī

( )( )( )( )( )( )( ) jia yì zhuī wan huāng táng shēng wàng cán jí rú yuàn zhuāng zh?ng

( )( )( )( )( )( )( ) shòu xuē kuān hòu zhāng huáng jié lì tài rán qiáng zhì máng rán

( )( )( )( )( )( )( ) quàn zǔ jiāo huáng zháo mí nài xīn xiū lǐ piē jiàn

( )( )( )( )( ) ( )

( )声叹气 寒风呼( ) 汹涌 ( ) 心( )肉跳 ( )不安 自作自( ) ( )补补 不( )分说 ( )心( )力 十( )连心

( )连忘返 无( )不知 身无( ) 羞( )不已 ( )不止 一如( )往 成( )上千 兴高( )烈 ( )之大吉 刻骨( )心

( )目圆睁 ( )手( )脚 无法( )舍 引人入( ) 活( )乐观 轻 。 《老子》

民 。 《论语》

不 , 。《庄子》

诚者, ; , 。《礼记》

有所 , ; , 。《袁氏世范》

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com