haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

苏教一年级上册语文识字6_ppt课件

发布时间:2013-12-26 11:46:20  

识字6

2013-12-26

识字

1

?

pēn quán

喷泉

2013-12-26

识字

2

?

diāo sù
2013-12-26

雕塑

识字

3

yīn yuè tīng

音乐厅
yīn yùe tīng

音乐厅
2013-12-26

识字

4

pēn quán diāo sù yīn yùe tīng

喷泉 雕塑 音乐厅

2013-12-26

识字

5

喷泉 雕塑 音乐厅

2013-12-26

识字

6

?

huā tán

花坛
2013-12-26 识字 7

?

cǎo píng
2013-12-26

草坪
识字

8

?

lín yīn dào
2013-12-26

林阴道
识字

9

huā tán cǎo píng lín yīndào

花坛 草坪 林阴道
2013-12-26 识字 10

花坛 草坪 林阴道

2013-12-26

识字

11

dà shà

大厦

2013-12-26

识字

12

?

diàn tī

电梯

2013-12-26

识字

13

?

tíng chē chǎng

停车场

2013-12-26

识字

14

dà shà diàn tī tíng chēchǎng

大厦 电梯 停车场
2013-12-26 识字 15

大 厦 电梯 停车场

2013-12-26

识字

16

?

jiào chē

轿车
2013-12-26 识字 17

?

dì tiě
2013-12-26

地铁
识字

18

?

lì jiāo qiáo

立交桥

2013-12-26

识字

19

jiào chē dì tiě

lì jiāo qiáo

轿车 地铁 立交桥
2013-12-26 识字 20

轿车 地铁 立交桥

2013-12-26

识字

21

pēng quán diāo sù

yīn yùe tīng

喷泉
huā tán

雕塑
cǎo píng

音乐厅
lín yīn dào

花坛
dà shà

草坪

林阴道

diàn tī tíng chē chǎng

大厦
jiào chē

电梯
dì tiě

停车场
lì jiāo qiáo

轿车
2013-12-26

地铁
识字

立交桥

22

喷泉 雕塑 音乐厅 花坛 草坪 林阴道 大厦 电梯 停车场
轿车 地铁 立交桥
2013-12-26 识字 23

泉乐
2013-12-26 识字 24

生 字 卡 片

林阴
2013-12-26 识字 25

2013-12-26

识字

26


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com