haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

一年级上册《汉语拼音12_an_en_in_un_ün》ppt课件

发布时间:2013-09-22 08:01:06  

eiuü
执教: 李才

ɑn en in
un ü n

yin yun yuɑn

zhuàn shān jì n tián běn wén

qiān diǎn biān piàn

zhuàn bǐ dāo zìdiǎn

wén jù hé
yuán zhū bǐ

qiān bǐ
xiě zì běn

远处 左边
近处

右边

山 田 片 右 左

初中课件主页

课件齐全

http://www.baidu.com/p/qhtzxbd?from=wenku


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com