haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

苏教版一年级上册·识字1

发布时间:2014-01-03 11:38:46  

一去二三里

授课人:龙老师

宋代有位诗人叫邵雍,有 一天他路过一个美丽的小山 村,他忽然想把小山村的美 丽编成童谣,于是他把从一 到十这些数字串在了一起写 成了这样一首诗。这首诗的 题目就叫《一去二三里》!

yí qù èr sān lǐ

一 去二三里
yí qù èr sān lǐ 一 去 二 三 里,
yān 烟 tíng 亭 bā 八 cūn sì wǔ jiā 村 四 五 家。 tái liù qī zuò 台 六 七 座, jiǔ shí zhī huā 九 十 枝 花。


qù 去
yān 烟 tí ng 亭 cūn 村 tá i 台


lǐ 里,

jiā 家。 zuò 座, zhī huā 枝 花。
一1 2 三3 二 4 5 6 五 七7 8 八 9 10 九 十

我会认

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yī èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí

一二 三 四五 六七 八 九 十

一去二三里
一去二三里, 烟村四五家。 亭台六七座, 八九十枝花。雪 诗

一 片 二 片 三 四 片, 五 六 七 八 九 十 片。 千 片 万 片 无 数 片, lú zǒng 飞 入 芦 花 总 不 见。


字 格

田字格,四方方, 写好汉字它来帮。左上 格、右上格、左下格、 右下格,横中线、竖中 线,各个方位记心间。

我会写

我会分

一去二三里
一去二三里, 烟村四五家。 亭台六七座, 八九十枝花。


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com