haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

四年级语文上册形近字组词练习卷

发布时间:2014-01-09 09:49:11  

四年级语文上册形近字组词练习卷

班别: 姓名: 学号:

芒( ) 栏( ) 桨( ) 经( ) 梢( ) 茫( ) 烂( ) 奖( ) 轻( ) 悄( )

村( ) 烧( ) 湖( ) 极( ) 像( ) 桩( ) 浇( ) 糊( ) 级( ) 象( )

忽( ) 净( 惚( ) 寂(

状( ) 值( 壮( ) 植(

载( ) 豪( 栽( ) 毫(

燥( ) 低( 躁( ) 底(

到( ) 稀( 道( ) 蔬(

代( ) 根( 伐( ) 很(

竖( ) 保( 坚( ) 堡(

镜( ) 漆( 境( ) 膝(

篇( ) 扑( 遍( ) 朴(

汉( ) 查( 汗( ) 察(

幻( ) 该( 幼( ) 孩(

) 近( ) 进( ) 蜗( ) 锅( ) 趴( ) 扒( ) 招( ) 召( ) 沙( ) 纱( ) 颗( ) 棵( ) 魄( ) 魂( ) 隐( ) 稳( ) 辉( ) 晖( ) 忽( 突( ) 连( ) 联( ) 峰( ) 锋( ) 瓜( ) 爪( ) 弃( ) 弄( ) 原( ) 源( ) 领( ) 戴( ) 柴( ) 紫( ) 梢( ) 悄( ) 园( ) 圆( ) 己( ) 已( ) 继( ) 断( ) 颈( ) 劲( ) 腊( ) 猎( ) 拂( ) 沸( ) 糟( ) 遭( ) 建( ) 健( ) 异( ) 导( ) 然( ) 燃( ) 疑( ) 凝( ) 宫( ) 官( ) 记( ) 纪( ) 赖( ) 懒( ) 蹲( ) 尊( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

称( ) 惯( ) 栏( ) 匀( ) 铺( ) 你( ) 贯( ) 竿( ) 均( ) 捕( )

虎( ) 痕( ) 搜( ) 倾( ) 益( ) 虚( ) 狠( ) 瘦( ) 顷( ) 溢( )

牌( ) 愉( ) 融( ) 厉( ) 候( ) 脾( )

贪( )含( )

堤( )提( )

屯( )吨( )

偷( )辟( )避( )胞( )脉( )架( )驾( )触( )旅( )旋( )涨( )湾( )敏( )梅( )历( )朱( )株( )租( )粗( )暂( )崭( )待( ) 杖( ) 仗( ) 振( ) 震( ) 恐( ) 巩( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com