haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

六年级上册语文词语复习

发布时间:2014-01-09 11:50:59  

gǔ gǔ

ní wàng ng

dǒu qiào

xiù dào

quǎn fèi

汩汩
Yāo qǐng

凝望
fǔ shì

陡峭
pù bù

嗅到
qīng shuǎng

犬吠
yí sòng n

邀请
chàng hè

俯视
Tǐng bá

瀑布
jīng zhì

清爽
yùn hán

吟诵
qiào lì

唱和
hōng kǎo

挺拔
qí miǎn n

精致
xiǎo xiàng

蕴含
qīng cuì

俏丽
màn yóu

烘烤

勤勉

小巷

清脆

漫游

Jié chū

xiū zhù

zǔ náo

kòng zhì yí rào ng

杰出 轰动

嗅到 艰巨

阻挠 毅然 勉励

控制 恶劣

萦绕 泥浆
qī liáng

hōng dòng

jiān jù yì rán miǎn lì è liè níjiàng

Chà diào zhēn zhì bì miǎn méng lóng

岔道
Kān cè

真挚
fǔ yǎng

避免
gāng jìng

朦胧
lǐng lüè

凄凉
chī mí

勘测

抚养

刚劲

领略

痴迷

Yāo xié qīng miè jùn gōng miǎo shì niē qǐ juē zuǐ 要挟 轻蔑 竣工 藐视 捏起 撅嘴

Shū shì

gē bǎn bào yuàn

qīng tīng

xiān qǐ

kuí wǔ

舒适
bào qiàn

搁板
jiè yì

抱怨
huāng táng

倾听
gē shě

掀起
cán jí

魁梧
xiāo shòu

抱怨

介意

荒唐

割舍

残疾 消瘦
jiāo huáng

jié lì tài rán

qiáng zhì máng rán quàn zǔ

竭力 泰然 强制
着迷
zhāo mí

茫然
保佑

劝阻
寡妇

焦黄
quán suō

修理

xiū lǐ

呼啸
lóng zī

hū xiào bǎo yòu guǎ fù

蜷缩

Sāo tóu

niè rú

chèng jī sǎng yīn

zhēn cáng

搔头

嗫嚅

聋子 乘机

嗓音

珍藏

ēn cì jié zhì kū jié làn yòng wēi xié zhǐ wàng kāng kǎi

恩赐 节制 枯竭 滥用 移民 雄鹰 潺潺

威胁 回荡

指望

慷慨

yí mín xióng yīng chán chán huí dàng zī rùn shàn dài

滋润 善待

sōng zhī

zī yǎng

yīng ér juàn liàn zàng lǐ zhì lǐ

松脂
guī sù

滋养
dàng yàng

婴儿

眷恋

葬礼

治理
jīng yíng

lǐng wù yáo wàng

归宿 资源

荡漾 矿物

领悟 破碎

遥望
mù dǔ

晶莹
shèng jié jùn mǎ

zī yuán kuàng wù pò suì

目睹

圣洁

骏马

wǎn lián zhìjì ài fǔ ng

tuán jù qí jié jìxing bǎo cún ng

挽联 阴暗

致敬

爱抚 团聚

情节 记性 保存 详细 枯瘦 逝世

yīn àn dī wēi hán yì shēn ào xiáng xì kū shòu shì shì

低微 寒意 深奥

wén zhāng ké sou qīng shì dǒu rán jiān kǔ cìwei

文章

咳嗽

轻视

陡然

艰苦

刺猬

ruǎn mián mián mí huǎng huǎng chú fáng chù sheng ng

软绵绵

明晃晃

厨房

畜生

yítǐ yīn qín shī yè jiǒng xiāng hòu shi miáo tou

遗体 殷勤 失业 窘相

厚实

苗头

sù liào bǐng gān jié zòu yuè pǔ jíxiáng qǐ pàn jísù

塑料 饼干

节奏

乐谱

吉祥

企盼 急速

rì kòu huá guì yīng wǔ qì gài shāng gǎn shí bēi chǔ bèi

日寇

华贵 英武

气概

伤感

石碑 储备

gān cuì shī zōng xián guàng juān kè yuán gù àn dàn

干脆

失踪

闲逛

镌刻

缘故

暗淡
mó suō

xiāo shòu zhī jué

kōng luò luò

guāng tū tū

消瘦
zhí gōu gōu

知觉

空落落

光秃秃

摩挲

zhù cún cuō zuǐ tuì sè kē shuì yōng rén

直勾勾

贮存

撮嘴

褪色

瞌睡

佣人

pú xiě yōu jìng là zhú shī míng chún shú mò shēng

谱写

幽静

蜡烛

失明

纯熟

陌生

qīng yōu qín jiàn táo zuì sū xǐng fēi bēn jì lù lái yīn hé

清幽 霎时间

琴键 陶醉 探访

苏醒 交涉

飞奔 记录 莱茵河 风采 赴约 淡雅

shà shí jiān tàn fǎng jiāo shè fēng cǎi fù yuē dàn yǎ

zhuō mō chèn tuō huàn jué shēn yuǎn jiàng shēng

琢磨 模仿

衬托 身段

幻觉 造就

深远 抗议 风度

降生 炼就 毅力

mó fǎng shēn duàn zào jiù kàng yì fēng dù liàn jiù yì lì

dé gāo wàng zhòng jīn jīn lè dào

zuǒ chōng yòu zhuàng

德高望重 páng rán dà wù 庞然大物

xíng 津津乐道 sè cōng cōng

左冲右撞 yì bié yǒu shēn 别有深意

qímiào wú bǐ bù jū yì gé nián guòhuājiǎ yì wèi shēncháng

行色匆匆

奇妙无比 不拘一格 年过花甲 意味深长

Sì miàn bā fāng Xī xī rǎng rǎng bá dìé qǐ wàng rèn mián gèn

四面八方 ng tí yù lì yǎotiǎoshūnǚ nán 万仞绵亘 suí xīn sǒu yù tí 熙熙攘攘 拔地而起 yǐ yán zhuàng ng 随心所欲 婷婷玉立 窈窕淑女 难以言状

xuán yá qiào bì kuáng fēng nù háo rě rén jī xiào qǐn bù ān x

悬崖峭壁
Sī cháo qǐ fú

狂风怒号 惹人讥笑 寝不安席
kě jiàn yì bān bì kōng rú xǐ

bō tāo qǐ fú

思潮起伏 可见一斑 碧空如洗 波涛起伏 水落石出
shuǐ luò shí chū

百折不回

bǎi zhé bù huí yá yá xué yǔ shí bù xià yān

牙牙学语 食不下咽

zé zé chēng zàn pán shān xué bù kè gǔ míng xīn ān jū lè yè

啧啧称赞 竞相开放

蹒跚学步 汹涌澎湃

刻骨铭心 安居乐业 一动不动

jìng xiàng kāi fàng xiōng yǒng péng pài yī dòng bù dòng

Féng féng bǔ bǔ dà chī yì jīng

liú lián wàng fǎn

缝缝补补 shēn wú fēn wén 身无分文

大吃一惊 shí zhǐ lián 十指连心

流连忘返 xīn Nù mù yuán zhēng 怒目圆睁
zìzuò zìshòu

xìng gāo cǎi liè xīn jīng ròu zì yán zì yǔ

兴高采烈
Liū zhī dà jí shuō

心惊肉跳 自言自语 自作自受
tǎn tè bù ān lèi liú bù zhǐ bù yoú fēn

溜之大吉 忐忑不安 泪流不止 不由分说

蹑手蹑脚 jìn xīn jìn lì 无法割舍 yī一如既往 niè shǒu niè jiǎo 尽心尽力 wú fǎ gē shě rú jì wǎng

hé ǎi kě qīn shán shǎn fā guāng tāo tāo bù jué yí xiè qiān lǐ

和蔼可亲
fēn zhì tà lái

闪闪发光

滔滔不绝 一泻千里
cóng tiān ér jiàng

shì wài táo yuán

纷至沓来 生命垂危

世外桃源 风雨同舟

从天而降 一命呜呼

shēng mìng chuí wēi

fēng yǔ tóng zhōu yì mìng wū hū

gǒuyán cán chuǎn zuì huòshǒu bùjiā jié zhì shēng jī bó bó kuí

苟延残喘 凶恶残忍

罪魁祸首 不加节制 生机

勃勃 自由自在 面目全非 参天大树

xiōng é cán rěn zì yóu zì zài miàn mù quán fēi cān tiān dà shù

shī shēng tòng kū

hú lún tūn zǎo

zhāng guàn lǐ dài

失声痛哭
mǎ mǎ hu hǔ

囫囵吞枣
huǎng rán dà wù

张冠李戴
běi fēng nù háo

马马虎虎 匆匆忙忙

恍然大悟 饱经风霜

北风怒号 牛毛细雨

cōng cōng máng máng bǎo jīng fēng shuāng niú máo xì yǔ

jié jié ba bā dà bìng xīn yù yí wàng wú jì wúqióng wú jìn

结结巴巴 大病新愈 一望无际 无穷无尽
nányǐ rěn shòu sāngēngbànyè jiē lián bù duàn niúmáoxì yǔ

难以忍受 三更半夜 接连不断 牛毛细雨

Yì yáng dùn cuò

xiāng yī xiāng suí

jiāo zào bù ān

抑扬顿挫
漫不经心

相依相随
久别重逢

焦躁不安
横遭不幸

Màn bù jīng xīn jiǔ bié chóng féng héng zāo bú xìng

Zhèněryùlóng yùxuèbóshā bùgānluòhòu jīng shén wěi mí

震耳欲聋 浴血搏杀 不甘落后 精神萎靡

qiān fāng bǎi jì kū xiào bù dé cháng tú bá shè dà yáo dàbǎi

千方百计
无影无踪

哭笑不得 长途跋涉 大摇大摆
bù yuē ér tóng yǒu shēng yǒu sè

wú yǐng wú zōng

不约而同

有声有色

yǒu zhāo yí rì dà yáng bǐ àn bù jiě zhī yuán àn wú tiān rì

有朝一日 眼冒金星 暑去寒来

大洋彼岸 不解之缘
yì fǎn cháng tài

暗无天日
wéi suǒ yù wéi

yǎn mào jīn xīng

一反常态

为所欲为

shǔ qù hán lái bú zài huà xià qiè qiè sī yǔ wú yán yǐ duì

不在话下 窃窃私语 无言以对
rì yuè tóng huī jiē jiē bā bā

sān fān wǔ cì

lì jìn jiān kīn

三番五次 日月同辉
móu cái hài mìng

结结巴巴 历尽艰辛
jīng shén dǒu sǒu

duàn duàn xù xù

谋财害命

断断续续

精神抖擞

fǎn pú guī zhen wú suǒ bù zhī

cóng wèi móu miàn

返璞归真
惴惴不安

无所不知
略胜一筹

从未谋面
不假思索 深思熟虑

zhuì zhuì bù ān luè shèng yī chóu bù jīa sī sǒu shēn sī shú lǜ

róng wéiyì yìngshēng élái cuōzuǐhūhuàn zhù zú guānkàn tǐ

融为一体

应声而来

撮嘴呼唤

驻足观看

yìxiǎng bù dào sù lì bù dòng shì bù kě dāng wēifēnglǐnlǐn

意想不到
pái shān dǎo hǎi

肃立不动

势不可当

威风凛凛 泣不成声

yōu zāi yóu zāi

qì bù chéng shēng

排山倒海

优哉游哉

jiǒng jiǒng yǒu shén mù bù zhuǎn jì quán shén guàn zhù ng

炯炯有神
哆哆嗦嗦
wēi bō lín lín

目不转睛
漫不经心

全神贯注

duōduōsuōsuō màn bù jīng xīn suí xīn suǒ yù yī bù xiǎo xīn

随心所欲 一不小心
bō tāo xiōng yǒng

shuǐ tiān xiāng jiē

微波粼粼
nài rén xún wèi

水天相接
zhuǎn shùn jíshì

波涛汹涌
yǒng bù mó miè

耐人寻味 摇摇晃晃

转瞬即逝
yī yī yā yā

永不磨灭
xìng wèi àng rán

yáo yáo huàng huàng

兴味

盎然

nì à jiāo chǒng

jiāo shēng guàn yǎng mù bù rěn shì

溺爱娇宠

娇生惯养 盛气凌人

目不忍视 孤峰突起

gāo bù kě pā qí fēng guài shí shèng qì líng rén gū fēng tū qǐ

高不可攀 奇峰怪石

Hè lì jī qún xìng guó ānbāng yīshēngbùxiǎng pí juàn bùkān

鹤立鸡群 兴国安邦 郁郁葱葱
yǐn yǐn yuè yuē

一声不响 疲倦不堪 汗如雨下

yù yù cōng cōng cóng róng zhèn dìng hàn rú yǔ xià

从容镇定

wú dòng yú zhōng hǔ shì dān dān

隐隐约约

无动于衷

虎视眈眈

mù guāng rú diàn

wǔ yán lǜ sè

jīn bì huī huáng

目光如电
yā què wú shēng

五颜六色

金碧辉煌

鸦雀无声


上一篇:初识Word2003课件
下一篇:画杨桃
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com