haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

华杯赛初赛小学模拟(6)

发布时间:2014-01-21 09:00:45  

ā???ā???ā??????????????6?

4??????2006abcdefg?2007????????????? ???

20052+2006220062+2007220072+20082

5???a˙?b˙?c˙??????20042+2007220052+2008220062+20092

2003?9

.H??????? ?? A?a>b>c B?b>c>a C?c>a>b D?c>b>a 6???a?b??????????200??hD ????????hE???МD ????????????????A?1001 B?1002 C?1003 D?1004 ??????L 7???999???????9h999???????9+1999???????9??????0? ??????????????????

8??????xxyy,??????????????????????? ?

9??Э???????????????30????A?????П??Э40????B?????П??A?B????Ё???????A?B?

10??????1?3?5?7?9?????????????????????1???????Ь??????Ь??

WWWUA2003?92003?9BEA?298 ??B?398 ????C?498 ????D?500 ISAI??????L 181???Mh3=Nr=Ph1.1=Qr1.5?M?N?P?QЁ?????? ?? 29A?M B?N C?P D?Q 152[2?(1×+1.25×÷0.375477 A?1 B?2 C?3 D?4 3?173h173h173ˉ162h162h162??????? ? A?926183 B?936185 C?926187 D?926189 .CN

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com