haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

口算题100道

发布时间:2014-04-25 13:17:25  

口算题100道

0.61+0.39= 0.56÷28= 10÷20= 4.08÷0.4= 10-9.4= 0.8×0.11= 7.2+12.8= 5.6÷0.01=

2.3×100= 0.75×100= 0.108÷2= 10.8÷9=

7.8÷0.01= 5.4÷0.6= 3÷5= 7×0.62= 12÷0.5= 5.2×0.4= 12.2÷0.2= 5.6÷100= 0.41+3.7=

84÷0.21=

1.75+32.5=

1.02×0.2=

0.8×0.05=

0.8×0.13=

1.24×4=

5.6÷7=

0.48÷0.04=

0.54+2.2=

1.5×0.6=

8×1.25=

0.02×0.5=

7.8÷0.01=

1.5×0.6=

2.5×2=

0.61+0.39=

1.2×0.3 =

46.5+52.5=

0.27÷0.3= 0.02×0.5= 7.2-0.8= 1.4×0.5= 0.75÷0.25= 2.5×16= 0.108÷2= 16-5.07= 5.2÷13= 1.64÷41= 0.26×0.3= 8.4×0.02= 1.2×6= 12.6÷0.03= 8.71÷0.1= 21÷0.21= 0.34÷17= 8.08÷0.4= 0.5×2.2= 3.27+0.63= 5.02×0.3= 0.3×0.5= 72÷ 7.2= 0.7÷0.35= 0.7÷1.4= 1.25÷2.5= 5.5+5.5= 16.8÷8= 3.5-0.05= 2÷0.02= 0.25×40= 0.32÷0.8= 12.25÷0.5= 73.5×0.1= 7÷3.5= 4.2÷0.7÷6= 0.4×8.6×25= 3.6×0.3= 6.3÷7= 5.6×100= 5.4÷0.6= 3.2÷5= 7×0.62= 0.32÷0.8= 12.25÷0.5= 73.5×0.1= 0.5×10= 0.6×8= 2.1×2= 0.56÷28= 10÷20= 4.08÷0.4= 6.6÷1.1 = 4.9÷7= 0÷0.48= 0.45×102= 1.25×88= 2.64+3.85+1.54= 2.5×101= 2.6×7÷2.6×7= 0.65×101-0.65=

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com