haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

六年级100道口算题

发布时间:2014-05-15 10:44:26  

1611105×= 0.5+= ÷5= 0.6×= 4-= 353438

111619÷0.75= ×4= 8+= ×= +0.25= 281252

1151÷7= 0.6×= 5-= 6÷0.75= 0.5×= 23810897372×= 0.375+= ÷= 3-1.95= 0.5 ×= 988783

21116.3÷0.07= ÷6= +0.25= -0.2= ×0.8= 3232

132299+0.2= 3-= 4÷= ÷0.375= -= 34391414731453×= 0.75-= 0.75×= 0.625÷= 16×= 121425164

621436÷= +0.2= 0.6-= 3-= 0.5+= 73375

51757710.625÷= ×0.8= ×= ÷= 6×= 36161416244

3139397 ÷15= ×= 0×= 4-= ×= 8374182335

2951036÷= ÷0.6= ÷= 8×0.15= +5= 3257521

5677510.75×= 0.4÷= ÷= 16×= 0.75-= 6791582

117890.2+= +0.25= 0.8-= 4÷= ÷6= 451057

10.6+= 44×15= 952-898= 11.4×0.3= 40.8÷0.4= 3

3542×21= +0.2= 9×61= 286+198= ×= 5673

11314-202= 34×5= 320+80= -= 4. 8-0.6= 26

4515.3+2.6= 25×= 10+3.4= -= 650+60= 562

4142 + = 36-29= 2.5-2= ÷0.4= 0.375× = 9254121 ÷8= 10×= ×5= 4÷= 900+238= 5533

111(25+4) ×4= 0.25×80-45÷0.9= 3.27×4.3+3.27×5.7= (++)×24= 234

1112.37-3.25-6.75 0.25×2.69×4= (+)×12= 43

1-1÷4= 24×12÷8 = 38-38×0= 4

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com