haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

一年级第二学期数学口算题竞赛

发布时间:2014-07-06 13:14:40  

一年级第二学期数学口算题竞赛

学校—————班级————姓名————

9+7= 6+6= 16+2= 15-5= 19-8= 10+4= 12-9= 19-9= 11-7= 11-3= 11-2= 18-2= 60+5= 24-4= 7+90=

10+80= 50-40= 50+40= 30-30= 3+15=

10-7= 7+8= 10+8= 9-2= 16-3= 14-0= 14-9= 14-6= 17-6= 15-6= 10-8= 19-7= 20+4= 32-2= 34-4=

50+20= 40+40= 30+30= 70-60= 46+2=

8+3= 13-3= 4+14= 11+1= 4+6= 6-6= 11+6= 13-5= 17-8= 11-6= 5+6= 9+60= 66-6= 43-3= 50+1=

10+30= 50+30= 30+50= 50-10= 5+23=

8+9= 8+8= 15-0= 10+7= 5+7= 5+10= 9-5= 16-7= 16-8= 11+7= 12-4= 80+3= 90+9= 57-7= 31-1=

20+50= 60+10= 40+20= 70-20= 41+4=

8-5= 15+4= 6+7= 13-2= 19-9= 11+3= 16-9= 12-5= 13-7= 18-8= 7+7= 70+7= 40+3= 50+9=

40+10= 60+30= 70+20= 50+50= 60-0= 76+3=

4+8= 9+9= 17-5= 12+4= 12+3= 17-7= 18-9= 10-4= 13-4= 14-8= 14-1= 67-7= 40+8= 38-8= 10+20= 10+70= 20+30= 90-80= 51+5= 33+5=

7+61= 42+5=

42+30= 11+80= 81+10= 16+9= 8+63= 66-5= 43-2= 95-2= 95-5=

54-40= 56-50= 95-80= 36-7= 32-6= 27-9=

17-8+5= 14-8+3=

20+30+4= 17+80-3= 53-5+20=

14+5= 83+4=

33+50= 30+15= 37+40= 75+7= 74+6= 68-4= 67-1= 66-5= 89-4=

59-40= 72-10= 99-70= 44-8= 94-5= 52-9=

16-9+8= 10-3+5=

1+1+5= 12+40+9= 51+4+10= 8+31= 57+2= 11+8=

17+20= 45+30= 14+50= 34+10= 44+40= 76+20= 56+30= 9+22= 56+6= 17+4= 8+45= 57-3= 44-3= 56-5= 84-3= 36-4= 29-2= 61-1=

96-3=

63-20= 68-40= 66-60= 84-30 = 75-8= 96-8= 76-9= 73-8=

63-4=

51-78= 96-50= 61-3=

7+5+3= 11-8-2= 15-7-6=

8+4+5=

10+50+30= 8-4-1= 77+20-6= 29+20+3= 95-90+6=

69-5+7=

5+11= 46+3= 50+31= 19+30= 55+30= 70+21= 49+30= 72+20= 73+8= 4+55= 43+8= 79+2= 77+4= 36-4= 37-6= 77-7= 81-1= 94-4= 82-1= 75-4= 88-5=

26-5= 81-50= 66-60= 44-30= 54-20= 53-9= 47-8= 25-6= 28-9= 91-2= 81-8= 56+4=

30-6= 12-9+7= 17-9-4= 1+6+2=

2+3+4=

30+30+20= 80-60=

82-6-20= 91-5-30= 31-9+20=

73-9-40=

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com