haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

图形算式

发布时间:2013-10-17 08:03:31  

图形算式

下面算式中的图形各表示几?

A:5+○=11 B:○+□=9

△+○=8 □-2=4

○=( ), △=( ) ○=( ), □=( )

C: △-○=3 D:□+○=8

△+△=10 □-2=3

△=( ), ○=( ) □=( ), ○=(

E: ☆+☆+○+○=12 ☆=( )

☆+☆+☆+○+○=15 ○=( )

F: ☆+△+△=10 △=( )

☆+☆+☆+☆+△+△=() ☆=( )

G:△+○+□=18 ○+6=10 □+○=8

△=( ) ○=( ) □=( )

H:△+△+☆=9 ☆+○=6 ○-4=1

△=( ) ○=( ) ☆=( )

I: ○+△+△=8 △=( )

○+○+△+△+△=14 ○=( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com