haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

二年级数学计算题竞赛

发布时间:2013-10-20 08:03:20  

实验小学二年级数学计算题竞赛

班级 姓名 成绩

34+35= 65-44= 68-36= 93-27= 72-43= 99-40= 60-14= 14+32= 27+37= 28+18=

42+38= 24+23= 53+30= 31+66= 26+46= 39+16= 14+47= 16+38= 19+48= 56+24= 14+38= 68+23= 44-10= 97-92= 74-58= 53+28= 66+16= 40-30= 56+44= 14+58=

66-10= 68-23= 65-51= 88-80= 40-39= 78-35= 3

3×8= 6

59+29= 74-27= 46+45= 25+35= 71-30= 27+16= 62+18= 99-12= 89-82= 3

4×2= 4

83-47= 12+39= 58+23= 92-65= 16+35= 78+18= 21+63= 85-46= 60-53= 63+28= 74-37= 43+39= 14+68= 14+77= 81+19= 81-67= 85-70= 74-69= 1

1×5= 8

63-34= 78-10= 46-37= 82-75= 56+15= 68+10= 57+26= 21+79= 24+67= 20+20= 47+50= 6

×2= 5×5= 18+46= 47+18= 26+35= ×8= 9×6= 1×4= 8×4= 1×7= 3×1= 8×9= 4×3= 1×1= 6×4= 3×5= 14+77= ×3= 9×9= ×7= ×4= ×4= ×7=

7×3= 9×8= 42+35= 39-36= 42-14= 53-37= 84-15= 91-87= 91-75= 14+76= 69+15= 14+82= 72-68= 14+78= 7×7= 4×9= 6×1= 5×3= 8×7= 9×4=

8×8+28= 5×1+46= 4×3-9= 2×7+46= 9×6-18= 4

7×8-18= 6

83-34+15= 43-17

2×8+36= 9

50-21-29= 75-66+47= 10+71+19= 76-48+36= 8×7-27= 93-67+35= 24+25+35= 52+32-46= 51-34-9= 48+34-48= 13+63+21= 89-20-65= 59+25-56= 37-11+38= 65+17-39= 67-48+56= 17+51-60= 9×7+39= 15×6+17= 55-48+25= 15+49×1+27= 2×9-28= 8+1×7= 9+27= 73-36-19= -36= 64-57×9+57= 81-29×5+36= 7×3+18= +48= +15= ×6+58=

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com