haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

苏教版六年级口算竞赛题

发布时间:2013-11-16 11:47:40  

11

×= 2223

×= 343231

÷ = ×= 12×= 6

4752

44111

×= 6×= ÷=

57772

2

12×=

31

+3= 1224÷= 0×=

363421×= ×= 75

×= 10722

×= 445÷12= 8

9÷4= 54×4

5= 5÷5

6=

22

3÷3= 1413

= 213

×2= 526×13= 562

5= 38÷3= 12=

12÷2

5

= 5÷6=

5

6÷5= 5

9×18=

6765= 26×12= 6

7

×2=

8558+4

8

=

95×2

3= 8

11

÷8= 11

4+3

=

2

7

×2=

1419÷719? 712+1

2= 4×(112+14)

= 314×3=

15+4

5= 34—1

4= 4

5

×2= 37×13

= 5

28

×7= 59×35= 49÷4= 35÷1

5= 32

45-12= 56×78= 24×5= 89?89? 239×6= 56-23= 1-23

= 9÷34

= 89

÷4= 3-1.95= 78

-3

4= 2 3÷3

2= 1

3 × 27=

4

5×3= 45-710= 14×8= 14+3= 336

7+6= 25×12= 8

9

×4= 0.5-1

4=

1415

45×21=

2

100÷3=

223=

12+1

2= 4×3

4=

12÷2

3

=

25×4= 10÷58

=

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com