haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

大溪二年级语文上册竞赛题

发布时间:2013-11-21 14:03:28  

大溪小学2013—2014学年度第一学期“ 识字·阅读·写作”比赛

二 年 级 试 卷

一、看拼音写词语。(36分)

yí rén guǒ shí jīn sè zhōng huá shān gǔ zěn me ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shēn yāo qiān shǒu xiū xi yī yuàn nín hǎo zǒu lù ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) wān qū qìng zhù jiāo tōng ch?ng shì páng biān xīng qī ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) màn pǎo jǐ kē kàn chuān wān yāo fú cóng chī bǎo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zh? duàn mǎn zú dú zì gōng jīn róng yì yōu liáng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chē lún yīng dāng gào sù mìng lìng xuān bù zhuā zhù ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

二、生字开花。(18分)

层( )( )( ) 讲( )( )( ) 站( )( )( ) 经( )( )( ) 惊( )( )( ) 采( )( )( ) 申( )( )( ) 际( )( )( ) 细( )( )( ) 消( )( )( ) 思( )( )( ) 示( )( )( )

三、形近字组词。(10分)

礼( ) 份( ) 壮( ) 颗( ) 折( ) 扎( ) 粉( ) 状( ) 课( ) 诉( )

轮( ) 棋( ) 现( ) 弟( ) 飘( ) 论( ) 期( ) 观( ) 第( ) 漂(

四、多音字组词。(12分) jiào( ) bēi( ) zhuǎn ( )教转

jiāo( )ai( )àn( )

dōu ( ) xīng( ) ju? ( ) 都兴觉ū ( ) xìng( ) jiào ( )

五、把下面的句子补充完整,并在括号里加上标点符号。(24分)

1.北京真________啊( ) 我多么想____________________( 。 )

2._________真____________( ) 我____________________( )

3.______________________________________________吗( )

4.______________________________________________吧( )

5.我要给____________________________________________( )

6、________________高兴地__________________________( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com