haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

四年级上册数学口算竞赛2013

发布时间:2013-11-27 11:32:31  

四年级上册数学口算竞赛题 姓名

1.口算

12×5= 320÷40= 60÷ 30=

2.估算

986×62≈ 87×69≈ 996×51≈ 603×42≈

210÷3= 27× 3= 450÷ 90= 80÷20= 40÷5= 4×24=

560÷70= 240÷ 40=

210÷70=

160÷40= 12× 3= 14× 7=

350÷70= 15× 6= 4×24= 400÷ 50= 13×3= 12×6= 23×4= 720÷90= 24×3= 13×5= 24÷2= 96÷6=

78÷2= 78÷3= 48÷4= 48÷3=

28×2= 3×26= 16×4= 48×2=

3×19=

14× 4= 37×2=

36÷ 3= 90÷6= 56÷ 4= 15×5= 480÷ 60= 76÷2= 90÷ 5=

12×7= 5× 14= 64÷4= 6× 16=

91÷7= 84÷ 6= 60÷30= 96÷ 4=

32÷ 2= 96÷8= 85÷ 5= 640÷80= 70÷ 5= 70 ÷14=

25× 4= 6× 15=

48+52=

5 ×14= 4×50= 20× 20=

300×6=

120× 30= 50×600= 60× 70=

150×20=

12×30= 73 +27=

140×300=

8800÷ 40=

40×20= 800÷20=

14 +86= 480÷80= 600+40= 150÷50= 630÷70= 36÷2= 550÷5= 16×5= 300÷60=

16×30= 700×50=

989×31≈ 197×59≈ 399×39≈ 201×69≈ 713×49≈ 321×18≈ 301×38≈ 98×22≈ 151×19≈79×502≈112×98≈

603× 52≈ 324×99≈ 220 ÷42≈ 420÷39≈

359 ÷61≈ 598÷29≈

1

四年级上册数学口算竞赛题 姓名

1.口算

5×42=

14×2= 83-45= 560÷80= 96÷24= 40÷20= 400×14= 470+180= 680+270= 980÷14= 4200÷30= 9600÷80= 960÷80= 750-290= 5×490= 2.估算 80÷5= 15×8= 30÷2= 90÷5= 650÷50= 500×80= 15×80= 78÷4= 125×8= 25×4= 300×52= 125×4= 21×8= 384÷4= 1846÷10= 1460÷20= 50÷2= 1000÷50= 160×600= 20×420= 290×300= 8100÷300= 7600÷200= 7600÷400= 15×5=

370÷10= 640÷80= 12×2×5= 480÷80= 16×5= 27×3= 90÷15= 48÷4= 640÷16= 39÷3= 24×20= 32×3= 48÷16= 12×8= 27×3= 56÷14= 24÷8=

40×30= 37+26= 76-39= 601+59= 30×23= 12×8= 27+32= 48+27= 4500×20= 73+15= 120×600= 200×360= 280+270= 4×2500= 6000÷60= 5×1280= 310-70=

6×1300= 1300×50= 200×48= 930-660= 530+280= 920÷40= 840÷21= 180×500= 8000÷500= 23×3= 1900÷20= 200×160= 8700÷300= 300×330= 3×1400= 7000÷50= 600÷40=

567÷78≈ 611÷59≈ 719÷81≈ 593÷18≈ 688×72≈ 6÷80≈ 135×47≈593×62≈16×30≈ 84÷6≈ 282÷43≈419÷21≈ 153×46≈ 193×19≈ 789×21≈ 750÷50≈ 399×79≈

2

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com