haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

二年级口算竞赛100题

发布时间:2013-12-04 09:28:57  

二年级口算竞赛100题

时间:__ 分钟 姓名:_____ 成绩:_____ 27+23= 18+58= 34+46= 48+36= 56+28= 25+43= 63+24= 34+27= 16+25= 38+6= 62-40= 51-9= 35-28= 61-25= 24-16= 53-36= 52-48= 39-15= 87-35= 91-64= 27+63= 73-45= 52-28= 18+34= 32-17= 50-36= 45+16= 37-14= 54+27= 52-28= 43-19-1= 20+7+16= 18-6+18= 46+20+8= 63-15-5= 46+20-6= 27+6-30= 72-8+10= 76-60+9= 31-18+9= 2x4= 3x7= 4x9= 6x4= 5x4= 3x8= 3x3= 2x9= 5x6= 8x4= 2x2= 9x4= 5x7= 5x2= 5x9= 2x7= 3x9= 5x5= 6x3= 4x4= 2x8= 7x4= 4x3= 9x5= 1x5= 7x3= 8x5= 4x6= 3x7= 2x3= 6x5= 4x8= 2x5= 9x4= 8x3= 7x5= 3x5= 3x6= 6x4= 9x5=

2x( )=16 3x( )=21 ( )x9=27 5x( )=30 ( )x4=8 ( )x6= 12 5x( )=40 2x( )=18 3x( )=18 ( )x9=45 15÷3= 16÷4= 6÷2= 18÷3= 4÷2= 9÷3= 6x3= 9x5= 18÷9= 8x4=

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com