haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 学科竞赛学科竞赛

一年级数学速算竞赛试题

发布时间:2013-12-09 10:27:51  

一年级数学速算竞赛试题

班级 姓名

一、 2+8= 5+6= 8-4= 15-5=

17-5= 9+8= 19-8= 14-5= 5+12= 18-7= 20-10= 9 +4= 18-6= 1518+1= 19 14+1= 1816-10= 1818-0= 019-7= 1218-7= 118-3= 1213+4= 197+3= 17二、 4+5+5= 2+8+6= 17-10+3= 5+5-6= 15-5+6= 7+12-4= 19-5+3= +3= 9-3= 11-5= 15-10= 19+14= 15+2= 16-1= 16+6= 10-4= 11-10= 1910-9+6= 3+3+2= 15-5+9= 15-10+4= 7+12-8= 15-5+9= 9+6-5= +1= 14+5= 13-10= 18-10= 15+0= 17-5= 6+3= 4+9= 9+5= 20-2= 15 14+2-5= 12-10+7= 14+4-8= 4+10+5= 6+4-2= 4+15-10= 9+4-3= +2= +3= -8=

+2= +2= +5= +6= +1= -20= +4= 17-10+3=

16-10+3= 10+10-0= 14 +3-5= 18-5+3= 16-10+8= 9+8-6=

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com