haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

小学三年级口算竞赛试题

发布时间:2013-12-13 14:34:25  

班级____ 姓名_____ 分数_____

小学三年级口算竞赛试题

30 × 2 = 52 × 7 = 80 × 6= 100 × 4 = 400 × 8 = 900× 5 = 40 × 6 = 10 × 9 = 30 × 8 = 10 × 5 = 7 × 200 = 600 ÷ 3 =

108 × 7 = 0 × 105= 7×8+2 = 3×400= 180+170= (25-7)×0= 48+73= 8×6= 32÷8= 81÷9= 9×400= 80×4= 200×4= 50×3= 24×2=

800 × 6= 24 ÷ 8 = 810 ÷ 9 = 23 × 3 = 5×6+4= 840÷2= 510-190= 0÷8= 640÷8= 42÷7= 5×6= 10×3= 6×500= 63÷7= 180÷3= 360÷6= 120÷6= 80 ÷ 4 = 45 ÷ 9 = 67 + 8 = 64 ÷ 2 = 3×9+5= 12×300= 540÷3= 21×7 = 710-30= 18÷3= 54÷4= 48÷8= 300×4= 40÷2= 320÷8= 86+7= 600×4= 1

240 ÷ 6 = 2100 ÷ 7 = 82 + 7 = 2400÷8= 6×8+4= 4000÷5= 560+80= 80-90= 5400÷6= 24÷3= 9×5= 20×7= 900×2= 500÷5= 0÷9= 80÷4= 210×2= 360 ÷ 9 = 810 ÷ 6 =

104 × 3 = 33÷3= 34×2= 5400÷9= 34+25÷5= 660÷6= 80×7= 5×0×3= 16+7×2= 32÷4+13= (5+25)×4= 3 0×2×5= 30×8= 630÷3= 48÷4=

班级____ 姓名_____ 分数_____

90-8= 400×5= 31×3= 900×7= 200×9= 33×2= 600×6= 200×3= 800×7= 123×3= 420÷6= 160÷8= 810÷9= 240÷8= 40×2= 36÷3= 88÷4= 3×30= 450÷5= 700÷7= 30×4= 70×8= 24÷2= 48÷4= 700×4= 31×3= 34×2= 24×4= 280÷7= 24×3= 16×5= 46×2= 270÷9= 3000÷5= 27×3= 88÷8= 50×8= 4×60= 39÷3= 28÷2= 270÷9= 420÷7= 24×2= 15×3= 560÷7= 32×2= 14×5= 240÷4= 2×900= 120÷4= 18×4= 17×3= 350÷5= 560÷8= 30×6= 55÷5= 69÷3= 210÷3= 39÷3= 96÷3= 100×7= 90÷3= 200÷4= 560÷8= 70×2= 240÷8= 19×5= 16×4= 2

9×600= 90×5= 20×7= 600×9= 15×3= 3000÷6= 84÷4= 70÷7= 31×2= 18×5= 12×7= 180÷6= 32×3= 32×3= 16×6= 200×6= 180÷9= 80÷4= 8×50= 3×800= 13×3= 70×5= 66÷6= 13×5= 88÷4= 23×4= 37×2= 23×4= 26×2= 17×5= 17×4= 14×5=

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com