haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

2、找规律1

发布时间:2013-12-21 10:49:38  

准备题:观察下面各数有什么样的规律

一、1 ,3,5,7,9,11......
+2 +2 +2 +2 +2

二、1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,.....

数列 1 ,3,5,7,9,11......
第一项 第二项 第三项

例1:找出下面数列的规律并在( )中填下合适的数

一、3,6,9,12,(
+3 +3 +3 +3

),(
+3

)......

5 6 1 2 3 4 3,6,9,12,(15), ( 18)......
3X1 3X2 3X3 3X4 3X5 3X6

二、2,5,8,11,( 14 ),( 17 )
+3 +3 +3 +3 +3

10 5 6 1 2 3 4 2,5,8,11,( 14),( 17 ) ......(29)
2+1个3 2+2个3 2+3个3 2+4个3 2+5个3 2+9个3

三、97,93,89,(85 ),81,(77 )
-4 -4 -4 -4

1 2 3 4 5 6 85 97,93,89,( ),81,(77 )
97-1个4 97-2个4 97-3个4 97-4个4 97-5个4

-4

试一试:按规律填空 一、2,4,6,8,( ),( )
二、1,7,13,19,( ),( ) 三、87,83,79,( ),( )

64 例二:2,4,8,16,(32 ),( )
X2 X2 X2 X2 X2

1 2 3 4 5 6 2,4,8,16,( ),( )
2 2 X2 2 X2 X2 X2 2 X2 X2 X2 X2 X2

2 X2 X2

2 X2 X2 X2 X2

1,2,4,7,11,16,(22 ),(29)
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

21 1,1,2,3,5,8,(13 ),( ),34
1 + 1 =+ 2 = 3 = + + 5 =+ 8

试一试:按规律填空 1,1,2,3,5,8,( 一、3,9,27,( ),( ) 三、3,4,6,9,13,18,( 四、1,4,9,16,(
+3 +5 +7 +9

= + 13

= +

21

=

34

),( ),34
) ),( ) )

二、1,3,4,7,11,( ),(

),(
+11

1

6 5 1, 4, 9, 16, ( 25 ),( 36 ) 2 3 4
2X2 3X3 4X4 5X5 6X6

1X1


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com