haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

六年级第一学期计算能力竞赛

发布时间:2013-12-23 16:44:28  

六年级第一学期计算能力竞赛

姓名:___________班级:____________分数:____________

一、直接得数

111648

+ = 3.5+― = ― = 1242751512113

― = 0.2― = 0.3+ = ×4= 256 56×8341516×9 24÷3214 = 5 ÷2 = 58÷22

3 = 9+9

二、脱式计算,能简算的要简算。 15÷[(2113+5)×13]

(512?14)?56

[58?(12?13)?34]?1623

(25+3

)÷1+14

4

4

34×1273

324 ×4518 ÷12389 ÷3

8 =

×3.14= 0.92 = (54447×7+7)÷7

2525

3?4?5?6

(32×15

4+17)÷12 20 - (5.6 + 4.8)÷1.3

3.2×(2.15 + 1.95÷6.5) ( + )÷ +

4514739

10

3423111

36×( + -) ×(-÷

463

三、简算

14×125×1125×8 ( 3-712-512

18×(49+5

6)

75312 +13 +1

6 )×24 57×38+55

8×7

18÷5127 +8 ÷715

22114×7+×5 (-)×24- 336125

1897995759

×+×+ ??? 2516251616

63?(5?4) 921

三、解方程

10x =825 35 x =18×14

4x—3 ×9 = 29

912125 56+8.9+ 16

+6.1 x÷10 =11

20

x×13

3×5

=4 12x + 1

6

x = 4

313711

x + = χ= 448816

χ×(+)=32736

χ-χ= 4324 6×112-12χ=12

(x-6)×5

6=25 x:

四、列式计算

① 180减去它的1

6

是多少? ③23吨的35比56吨的25多多少?

⑤一个数减去它的20%后,等于120的13,求这个数。55

8x-145

4×3=4

7510=28

②80的30%是什么数的1.2倍?

④56的倒数加上77

3除2的商,和是多少? ⑥12乘11

3的积,与12除以3

的相差多少?

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com