haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 学科竞赛学科竞赛

2013二年级数学口算竞赛题

发布时间:2013-12-25 09:46:30  

二年级数学口算竞赛题

3×3= 5×8= 4×5= 2×4= 7×5= 81+4= 30-5= 63+9= 54-9= 9×1= 18+3= 45+19= 1×1= 5×5= 2×2= 6×7= 7×7= 8×0= 9×8= 6×3= 9×7= 8×3= 8×2= 0×7= 8

16+5= 24+8= 35+7= 80-6= 71-9= 43-8= 36+9= 92-6= 5+47= 70-4= 6+77= 27-9= 50-8= 7+28= 16+60= 4×9= 81-11= 92-80= 31+10= 90-4= 77+8= 76+4= 90-7= 77+6= 85+5= 90-5= 55-6= 48+7= 41-5= 41-6= 57+9= 72-4= 5+28= 40-8= 48+6= 65-7= 46-9= 7+47= 81-7= 36+5= 100-90= 65+7+9= 60-10-9= 7+19-10= 0+9-7= 6×10+8= 80-10×0= 2+7×5= 2×7+5= 42-6-7= 9×9-10= 8×9+9= 1+8×7= 3×7+7= 4 5×6+6= 5×5-5= 4×5-9= 4×4+60= 772-9+20= 100-( )=25 56=6×4+( ) ( )+45=45 ( )( )×5< 22 ( )×2<9 4×( )< 10

3×( )<13 ( )×5<26 7×( )<58

( )×4<18 9×( )<28 ( )×8<30

×2= ×6+9= ×5+6= ×4+4=32 6×( )<27 )×4<35 ( )×6<50 (

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com