haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

鄂教版一年级下册语文古诗诵读经典ppt悯农 2

发布时间:2014-03-28 09:15:20  

mǐn

nónɡ

执教:木兰乡塔耳小学 陈红丽

李绅:字公
垂(772—846),

唐代诗人,江苏无
锡人。他对唐代诗 歌的创作与繁荣, 作出了巨大的贡献。

李绅的诗,感情朴
实、语言平易近人。

mǐn

nónɡ


chú 锄 hàn 汗 shéi 谁 lì 粒 hé 禾


(唐)李绅 rì dānɡ wǔ 日 当 午, tǔ 土。 cān 餐, kǔ 苦。

dī hé xià 滴 禾 下 zhī pán zhōnɡ 知 盘 中 lì jiē xīn 粒 皆 辛

nónɡ wǔ lì

hàn

农 午汗
xīn

送米粒宝 宝回家

悯 农

汗 滴

辛 苦

日 当 午

粒 粒

诗也有节奏 哦!

mǐn 悯 chú 锄 hàn 汗 shéi 谁 lì 粒 hé 禾 / dī 滴 / zhī 知 / lì 粒 /

nónɡ 农
(唐)李绅

rì dānɡ wǔ 日 当 午, hé xià tǔ 禾 下 土。 pán zhōnɡ cān 盘 中 餐, jiē xīn kǔ 皆 辛 苦。

农民伯伯 锄禾 很辛苦 _______ ________ ________ 。 (谁) (干什么) (怎么样)

诗也有节奏 哦!

mǐn 悯 chú 锄 hàn 汗 shéi 谁 lì 粒 hé 禾 / dī 滴 / zhī 知 / lì 粒 /

nónɡ 农
(唐)李绅

rì dānɡ wǔ 日 当 午, hé xià tǔ 禾 下 土。 pán zhōnɡ cān 盘 中 餐, jiē xīn kǔ 皆 辛 苦。

chú hé 锄 禾

rì dānɡ wǔ 日 当 午,

hàn dī hé xià tǔ 汗 滴 禾 下 土。

shéi 谁 lì 粒

zhī 知 lì 粒

pán zhōnɡ cān 盘 中 餐, jiē xīn kǔ 皆 辛 苦。

诗也有节奏 哦!

mǐn 悯 chú 锄 hàn 汗 shéi 谁 lì 粒 hé 禾 dī 滴 zhī 知 lì 粒 rì 日 hé 禾 pán 盘 jiē 皆

nónɡ 农
(唐)李绅

dānɡ 当 xià 下 zhōnɡ 中 xīn 辛

wǔ 午, tǔ 土。 cān 餐, kǔ 苦。

诗也有节奏 哦!

mǐn 悯 chú 锄 hàn 汗 shéi 谁 lì 粒 hé 禾 / dī 滴 / zhī 知 / lì 粒 /

nónɡ 农
(唐)李绅

rì dānɡ wǔ 日 当 午, hé xià tǔ 禾 下 土。 pán zhōnɡ cān 盘 中 餐, jiē xīn kǔ 皆 辛 苦。

悯农(二)


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com