haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三字经全文(带拼音及诵读指导)

发布时间:2014-05-22 09:50:46  

经典诵读传统篇目

乔思彤:

1
zhī chū xìng xí xìng běn

男女齐读

r?n

shàngǒu

初 , 性
近 , 习
jiàonǎi

善 。
远 。
qiān

xìng xiāng jìn

xiāng yuǎn

苟 教

不 之

教 ,
dào


guì
迁 。
zhuān

jiào zhī

道 ,

专 。

三字经

2manɡ

mǔ xu?

2

男女齐

z?

lín

chǔ母 ,
学 ,
shānyǒu

处。
zhù

duàn jī


d?u


yān

杼。
fānɡ

窦 教

燕 五

山 ,


有 名

义 俱

方。
yánɡ

jiāo wǔ

mínɡ jù

子 ,

扬。

三字经

3

3
yǎnɡ bú jiào fù zhī

女生齐读

ɡu?

养 教


不 不


教 ,
yán


shī


zhī

过。
du?

jiào bù

严 ,
xu?


fēi


suǒ

惰。y?u
学 ,
xu?


lǎo


h?

宜。
w?i

学 ,

为。
三字经
4

4
yù bù zhu? bù

男生齐读

ch?nɡ qì


r?n
琢 ,
xu?

zhī

器。w?i


r?n

学 ,


义。

fānɡ shào shí


qīn


shī

子 ,
yǒu时。


友 ,

仪。

三字经

5

5
xiānɡ jiǔ línɡ
qīn

女生齐 读

n?ng wēn
xiào
龄 , 能
suǒ


dānɡ

席。
zhí

亲 , 所执。

三字经

6

先男后女

r?nɡ6 suì

男女交替

n?nɡ rànɡ lí岁 , 能
zhǎnɡ yí cì


先 见 某

梨。
知。 闻。 文。

xiān zhī jiàn w?n

弟(悌)于 长 , 宜
shǒu xiào tì

首 知

孝 某

弟 , 次
shù shí

zhī mǒu

mǒu w?n

数 , 识

三字经

7

男女交替

7
yī ?r shí
qiān

shí

?r

bǎi


bǎi


?r

十 , 十 千 , 千

而 而

百。
wàn

qiān ?r

万。

三字经

8

男女交替

sān

cái

zhě

8

tiān dì

r?n


三 三光 纲


者 , 天
rì jūn


月 臣


人。
星。 义。
shùn

sān ɡuānɡ zhě sān ɡānɡ zhě

yua xīnɡ ch?n yì

者 , 日 者 : 君
qīn fū

亲 , 夫顺。
三字经

9

yuē

chūn xià

9

男女交替

yuē yùn yuē

qiū dōnɡ夏 , 曰
shí běi
冬,
qi?nɡ


yuē


nán

时 , 运
北 , 曰
fānɡ
穷。
dōnɡ西 乎

东,
zhōnɡ

yìnɡ hū

方 , 应

中。

三字经

10

每组6 字

10
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ shù

三组轮流 交替

1组 2组火 , 木
xínɡ yìzhì

土,
数。
xìn

běn hū lǐ


yuē


r?n

行 , 本 义 , 礼
chánɡ bù

3组智 容

信, 紊。

r?nɡ wěn

1组 此常 , 不

三字经

11

11
dào liánɡ shū mài r?n jī shǔ jì shí

三组轮流 交替

liù

菽 , 麦
ɡǔ yánɡ


suǒ

稷,
食。 豕,


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com