haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

你从哪里来(地名 拼音)

发布时间:2013-10-21 09:01:13  

cnhero编辑整理幼儿识字之地名

nǐcónɡnǎlǐlái你

从哪里

liáonínɡ

辽宁shěnyánɡ沈阳liáoyánɡ辽阳dāndōnɡ丹

fùxīn阜

jǐnzhōu锦

pánjǐn盘

xīnɡchénɡ兴城

běijīnɡ

北京shànɡhǎi上海tiānjīn天津chónɡqìnɡ重庆shānxī山

西

jílín吉

hǎinán海

fújiàn福

zhìlì

智利

chánɡchūn

长春ɡuǎnɡdōnɡ广东ɡuǎnɡzhōu广州

nánnínɡ南

fǔshùn抚

nínɡxià宁

shēnzhèn深

第-1-页共5页

xīzànɡ

西藏lāsà拉萨

xīān

西安shǎnxī陕

西

ɡānsù甘肃lánzhōu兰

jiānɡsū江

yínchuān银

rìběn

日本

dōnɡjīnɡ

东京

nánfēi

南非

hànchénɡ汉

bālí巴黎hánɡuó韩

měiɡuó美

niǔyuē纽

cnhero编辑整理幼儿识字之地名

ānshān鞍

dàlián大

shāndōnɡ山

qīnɡdǎo青

yínɡkǒu营

wǔhàn武

jìnán济

chìfēnɡ赤

tōnɡhuà通

jiānɡxī江

西

ānhuī安

ɡuìlín桂

sìchuān四

ɡuìyánɡ贵

kūnmínɡ昆

zhènɡzhōu郑

chánɡshā长

ānyuán安

luómǎ罗马nánnínɡ南

luòyánɡ洛

hénán河

húběi湖

xiānɡɡǎnɡ香

táiwān台

dàqìnɡ大

bǎodìnɡ保

第-2-页共5页

qīnɡhǎi青

xīnjiānɡ新

húnán湖

chénɡdōu成

yúnnán云

àomén澳

sānyà三亚zhènjiānɡ镇

tiānshān天

lúndūn伦

yǎdiǎn雅

xīní悉尼xīlà希腊cháoxiān朝

yīlǎnɡ伊

sānxiá三

yánɡzhōu扬

taiɡuó泰

cnhero编辑整理幼儿识字之地名

miǎndiàn

缅甸yìndù印度táiběi台北ɡǔbā古巴ruìshì瑞士

2013.10.20

第-3-页共5页

地名常用字举例

dōngɡuǎnɡdōnɡ东广

xīɡuǎnɡxī西广

西

nánhúnán南湖

běihúběi北

shāndōnɡ山

shānxī山

西

hénán河

héběi河

dōnɡjīnɡ东

xīān西安nánjīnɡ南

běijīnɡ北

-4-

dāndōnɡ丹

shǎnxī陕

西

yúnnán云

táiběi台

xīnínɡ西

nánnínɡ南

xīzànɡ西

jìnán济

bāxī巴西nánfēi非

jiānɡ

hǎi

shān

山jiānɡsū江苏hénán河南húnán湖南hǎinán海南shāndōnɡ山东zhènjiānɡ镇江héběi河北húběi湖北shànɡhǎi上海shānxī山西ēilónɡjiānɡ黑龙江qīnɡhǎi青海tiānshān天山

-5-2013.10.20h

上一篇:小孩不笨2观后感
下一篇:故事大王
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com