haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

复习+5+4+3+2

发布时间:2013-10-30 08:37:01  

姓名_____________________ 评分_______________ 姓名_____________________评分_________________ 1+1= 2+1= 3+1= 4+1= 5+1= 1+1= 2+1= 3+1= 4+1= 5+1= 1+2= 2+2= 3+2= 4+2= 5+2= 1+2= 2+2= 3+2= 4+2= 5+2= 1+3= 2+3= 3+3= 4+3= 5+3= 1+3= 2+3= 3+3= 4+3= 5+3= 1+4= 2+4= 3+4= 4+4= 5+4= 1+4= 2+4= 3+4= 4+4= 5+4= 6+3= 7+3= 8+3= 9+3= 10+3= 6+3= 7+3= 8+3= 9+3= 10+3=

二、填上适合的数

3( )5( )( )8(

( )( )( )(

( )( )( )(

)( )32( )34(

( )41( )( )()10( )12 3)18.19( ) 13)26( )28.29 21)( )37.( ))45.46( )48 39二、填上适合的数 ( )5( )( )8( ( )( )( )(( )( )( )( )( )32( )34( ( )41( )( )()10( )12 )18.19( ) )26( )28.29 )37.( ) )45.46( )48 1+5= 2+5= 3+5= 4+5= 5+5= 1+5= 2+5= 3+5= 4+5= 5+5= 6+1= 7+1= 8+1= 9+1= 10+1= 6+1= 7+1= 8+1= 9+1= 10+1= 6+2= 7+2= 8+2= 9+2= 10+2= 6+2= 7+2= 8+2= 9+2= 10+2= 6+4= 7+4= 8+4= 9+4= 10+4= 6+4= 7+4= 8+4= 9+4= 10+4= 6+5= 7+5= 8+5= 9+5= 10+5= 6+5= 7+5= 8+5= 9+5= 10+5= 10+6= 10+7= 10+8= 10+9= 10+0= 10+6= 10+7= 10+8= 10+9= 10+0= 13 21( ()( 39

上一篇:三个国王
下一篇:10以内直减
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com