haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

10以内直减

发布时间:2013-10-30 08:37:01  

姓名____________________评分____________ 姓名____________________评分____________ 10-1= 9-1= 8-1= 7-1= 6-1= 10-1= 9-1= 8-1= 7-1= 6-1= 10-2= 9-3= 8-3= 7-2= 5-1= 10-2= 9-3= 8-3= 7-2= 5-1= 10-3= 9-2= 8-2= 5-2= 5-3= 10-3= 9-2= 8-2= 5-2= 5-3= 10-4= 9-4= 5-4= 5-5= 4-1= 10-4= 9-4= 5-4= 5-5= 4-1= 10-5= 9-9= 4-2= 4-3= 3-1= 10-5= 9-9= 4-2= 4-3= 3-1= 2-2= 2-1= 4-0= 4-4= 6-6= 2-2= 2-1= 4-0= 4-4= 6-6= 9-5= 8-5= 7-5= 6-5= 10-10= 9-5= 8-5= 7-5= 6-5= 10-10=

姓名__________________评分_____________

10-1= 9-1= 8-1= 7-1= 6-1= 10-1= 9-1= 8-1= 7-1= 6-1= 10-2= 9-3= 8-3= 7-2= 5-1= 10-2= 9-3= 8-3= 7-2= 5-1= 10-3= 9-2= 8-2= 5-2= 5-3= 10-3= 9-2= 8-2= 5-2= 5-3= 10-4= 9-4= 5-4= 5-5= 4-1= 10-4= 9-4= 5-4= 5-5= 4-1= 10-5= 9-9= 4-2= 4-3= 3-1= 10-5= 9-9= 4-2= 4-3= 3-1= 2-2= 2-1= 4-0= 4-4= 6-6= 2-2= 2-1= 4-0= 4-4= 6-6= 9-5= 8-5= 7-5= 6-5= 10-10= 9-5= 8-5= 7-5= 6-5= 10-10= 姓名___________________评分____________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com