haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

20以内加法

发布时间:2014-01-07 15:00:54  

姓名: 日期: 用时: 准确率:

3+3= 5+4= 4+2= 1+8=

15+1= 18+1= 9+9= 9+10=

7+2= 14+6=

14+5= 2+13=

3+2= 12+3=

7+9= 6+8=

5+2= 4+8=

4+9= 1+7=

6+7= 8+7=

6+10= 7+1=

9+2= 3+10=

3+15= 14+1=

9+4= 5+8=

6+3= 2+16= 16+3= 5+11= 3+1= 7+1= 3+8= 4+16= 3+7= 5+12= 10+7= 11+3= 5+1= 3+14= 7+6= 6+11= 5+15= 8+1= 8+1= 6+12= 6+9= 15+4= 10+5= 7+9= 4+9=

15+1=

1+18= 4+9= 12+8= 8+3=

1+4= 6+2= 3+4= 6+3=

11+2= 4+4= 13+2= 9+11=

1+8=

9+1=

17+2=

1+15=

4+13=

7+12=

14+6=

10+3=

6+6=

2+18=

4+7=

16+2=

7+3=

12+5=

4+1=

4+9=

13+2= 8+1= 3+9= 1+4= 10+7= 14+2= 6+2= 7+6= 16+4= 11+9= 5+7= 2+4= 11+3= 2+3= 2+17= 4+6=

上一篇:身边的故事
下一篇:堆雪人
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com