haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

弟子规拼音打印版

发布时间:2013-09-22 18:30:59  

dìzǐguī

弟子规

zǒng

叙】

guī

弟子规shǒu

xiào

首孝悌fàn

ài

zhòng

泛爱众yǒu

有余力shèng

圣cì

次ér

而zé

则rén

jǐn

qīn

xué

xùn

xìn

rén

wén

【总

人训谨信

亲仁

学文

rùzéxiào

【入则孝】

dōng

呼mìng

命jiào

教zé

责wēn

温yìng

应xíng

行xū

须xū

须xià

夏wù

jìng

shùn

huǎn

lǎn

tīng

chéng

qìng

父母勿父母勿父母敬父母顺冬则则

chén晨chū

出jū

居shì

事gǒu

苟wù

zé则bì

必yǒu

有suī

虽shàn

擅suī

xǐng省gào

告cháng

常xiǎo

小wéi

为xiǎo

hūn昏fǎn

反yè

业wù

勿zǐ

子wù

zé则bì

必wú

无shàn

擅dào

道sī

dìng

miàn

biàn

wéi

kuī

cáng

物gǒu

苟qīn

亲qīn

亲shēn

身dé

德虽sī

私suǒ

所suǒ

所yǒu

有yǒu

有小cáng

藏hào

好wù

恶shāng

伤shāng

伤勿qīn

亲lì

力jǐn

谨yí

贻yí

贻私xīn

心wèi

为wèi

为qīn

亲qīn

亲藏

shāng

yōu

xiū

qīn亲qīn

亲qīn

亲yí

怡jiàn

谏hào

ài

爱zēng

憎yǒu

有wú

吾bú

不qì

我wǒ

我guò

过sè

色rù

入suí

xiào孝xiào

孝jiàn

谏róu

柔yuè

悦tà

hé何fāng

方shǐ

使wú

吾fù

复wú

nán

xián

gēng

shēng

jiàn

yuàn

号qīn

亲zhòu

昼sāng

丧jū

居sāng

丧泣yǒu

有yè

夜sān

三chù

处jìn

尽随jí

疾shì

侍nián

年biàn

变lǐ

礼挞yào

药bù

不cháng

常jiǔ

酒jì

祭无xiān

先lí

离bēi

悲ròu

肉jìn

尽怨

cháng

chuáng

jué

chéng

shìsǐzhěrúshìshēng事死者如事生

chūzétì

【出则弟】

xiōng

兄xiōng

兄cái

财yán

言huò

或dào

yǐn

yǒu

友mù

睦qīng

轻rěn

忍shí

食dì

弟xiào

孝yuàn

怨fèn

忿huò

或dào

zài

zuò

gōng

zhōng

shēng

mǐn

zǒu

道道弟在物何语自饮坐

zhǎng长zhǎng

长rén

人chēng

称duì

对lù

zhě者hū

呼bù

不zūn

尊zūn

尊yù

xiān先rén

人zài

在zhǎng

长zhǎng

长zhǎng

yòu幼jí

即jǐ

已wù

勿wù

勿jí

zhě者dài

代jí

即hū

呼xiàn

见qū

hòu

jiào

dào

míng

néng

路zhǎng

长qí

骑guò

过zhǎng

长zhǎng

长遇wú

无xià

下yóu

犹zhě

者zhě

者长yán

言mǎ

马dài

待lì

立zuò

坐疾tuì

退chéng

乘bǎi

百yòu

幼mìng

命趋gōng

恭xià

下bù

步wù

勿nǎi

乃揖

zuò

zuò

zūn

尊dī

低jìn

进wèn

问shì

事shì

zhǎng

长bù

不bì

必qǐ

起zhū

诸zhū

qián前wén

闻qū

趋duì

对fù

父xiōng

shēng声què

却tuì

退shì

视rú

如rú

yào要fēi

非bì

必wù

勿shì

事shì

chí

xiōng

事诸兄如事兄

jǐn

【谨】

zhāo

lǎo

chén

biàn

guān

niào

zǎo

早zhì

至guan

盥huí

回zhèng

正yè

jiān

zhé

niǔ

mián

shù

jìng

chí

shí

kǒu

shǒu

jié

朝起夜眠迟

老易惜此时

晨必兼漱口

便溺辄净手

冠必纽必结

wà袜zhì

置wù

勿yī

衣shàng

上duì

yǔ与guān

冠luàn

乱guì

贵xún

循yǐn

lǚ履fú

服dùn

顿jié

洁fèn

分shí

jù俱yǒu

有zhì

致bú

不xià

下wù

jǐn紧ding

定wū

污guì

贵chèn

称jiǎn

qiè

wèi

huì

huá

jiā

对shí

食nián

年yǐn

饮bù

步yī

揖饮shì

适fāng

方jiǔ

酒cōng

从shēn

深食kě

可shào

少zuì

醉róng

容yuán

圆勿wù

勿wù

勿zuì

最lì

立bài

拜拣guò

过yǐn

饮wéi

为duān

端gōng

恭择

jiǔ

chǒu

zhèng

jìng

wù勿wù

勿huǎn

缓kuān

宽zhí

执rù

jiàn践jī

箕jiē

揭zhuǎn

转xū

虚xū

yù阈jù

踞lián

帘wān

弯qì

器shì

勿wù

勿wù

勿wù

勿rú

如rú

bǒ跛yáo

摇yǒu

有chù

触zhí

执yǒu

shēng

léng

yíng

rén

入shì

事wù

勿dòu

斗xié

邪jiāng

将虚wù

勿wèi

畏nào

闹pì

僻rù

入室máng

忙nán

难chǎng

场shì

事mén

门如máng

忙wù

勿jué

绝jué

绝wèn

问有duō

多qīng

轻wù

勿wù

勿shú

孰人

cuò

lüè

jìn

wèn

cún

jiāng将rén

人wú

吾yòn

用tǎng

倘jiè

shàng上wèn

问yǔ

与grén

人bù

不rén

táng堂shuí

谁wǒ

我wù

物wèn

问wù

shēng声duì

对bù

不xū

须jí

即jí

bì必yǐ

以fēn

分míng

明wéi

为shí

yáng

míng

míng

qiú

tōu

huán

借hòu

后人yǒu

有物jí

急及jiè

借时bù

不还nán

xìn

【信】

fán

zhà

huà

wéi

jiān

chū

shuō

qiǎo

yán

wàng

duō

shì

xìn

huì

wéi

nìng

xiān

yān

shǎo

qiǎo

凡出言信为先

诈与妄奚可焉

话说多不如少

惟其是勿佞巧

奸巧语秽污词

shì

市jiàn

见zhī

知shì

事gǒu

苟fán

凡jǐng

井wèi

未wèi

未fēi

非qīng

轻dào

道qì气zhēn

真dì

的yí

宜nuò

诺zì

字qiè切wù

勿wù

勿wù

勿jìn

进zhòng

重jiè戒qīng

轻qīng

轻qīng

轻tuì

退qiě

且zhī

yán

chuán

nuò

cuò

shū

wù勿bǐ

彼bù

不jiàn

见zòng

纵jiàn

jí急shuō

说guān

关rén

人qù

去rén

jí疾cháng

长jǐ

己shàn

善yuǎn

远è

wù勿cǐ

此mò

莫jí

即yǐ

以jí

mó模shuō

说xián

闲sī

思jiàn

渐nèi

duǎn

guǎn

xǐng

见人恶即内省

yǒu有wéi

唯bù

不ruò

若bù

不wén

zé则dé

德rú

如yī

衣rú

如guò

gǎi改xué

学rén

人fú

服rén

人nù

wú无wéi

唯dāng

当ruò

若wù

勿wén

jiā加cái

才zì

自yǐn

饮shēng

生yù

jǐng

shí

闻过怒闻誉乐

sǔn损wén

闻zhí

直wú

无yǒu

有guò

yǒu友yù

誉liàng

谅xīn

心xīn

心néng

lái来kǒng

恐shì

士fēi

非fēi

非gǎi

yì益wén

闻jiàn

渐míng

名míng

名guī

yǒu友guò

过xiāng

相wéi

为wéi

为yú

què

xīn

qīn

cuò

è

过能tǎng

yǎn

倘掩fàn

【泛fán

shì

凡是tiān

tong

天同xìng

gāo

行高rén

suǒ

改shì

饰ài

爱rén

人fù

覆zhě

者zhòng

归zēng

增zhòng

众】

jiē

皆dì

地míng

名fēi

于yì

一xū

须tong

同zì

自mào

ài

zài

gāo

gāo

人所重非貌高

cái才rén

人yǐ

己rén

人wù

勿wù

dà大suǒ

所yǒu

有suǒ

所chǎn

谄yàn

zhě者fú

服néng

能néng

能fù

富gù

wàng望fēi

非wù

勿wù

勿wù

勿wù

zì自yán

言zì

自qīng

轻jiāo

骄xǐ

pín

xīn

勿rén

人rén

人rén

人rén

人dào

道厌bù

不bù

不yǒu

有yǒu

有rén

人故xián

闲ān

安duǎn

短sī

私shàn

善勿wù

勿wù

勿qiè

切qiè

切jí

即喜shì

事huà

话mò

莫mò

莫shì

是新

jiǎo

rǎo

jiē

shuō

shàn

rén人yáng

扬jí

疾shàn

善guò

过fán

zhī知rén

人zhī

之xiāng

相bù

不qǔ

zhī之è

恶shèn

甚quàn

劝guī

规yǔ

yù愈jì

即huò

祸dé

德dào

道guì

sī思shì

是qiě

且jiē

皆liǎng

两fēn

miǎn

è

zuò

jiàn

kuī

xiǎo

凡yǔ

与jiāng

将jǐ

己ēn

恩bào

抱取yí

宜jiā

加bú

不yù

欲yuàn

怨与duō

多rén

人yù

欲bào

报duǎn

短贵qǔ

取xiān

先jí

即yuàn

怨bào

报分yí

宜wèn

问sù

速yù

欲ēn

恩晓

shǎo

wàng

cháng

dài待suī

虽bì婢guì

贵pú仆duān

端shēn身cí

慈guì贵ér

而duān

kuān

shìfú势服lǐ

理服qīn

【亲tóng

shì

同是liú

流俗guǒ

rén

果仁rén人rén

人rén

rén

人zhòng

众zhě

者xīn心fāng

方lèi

类rén

仁rén

人bù不wú

无bù

不zhě

者duō

多rán

yán

wèi

仁】

yán言néng

能dé

德bù

不xiǎo

小bú不qīn

亲rì

日qīn

亲rén

人yú

huì讳rén

仁jìn

进rén

仁jìn

进lì

sè色wú

无guò

过wú

无bǎi

百xué

bú不xiàn

限rì

日xiàn

限shì

事wén

mèi

hǎo

shǎo

hài

huài

【余力学文】

bú不zhǎng

长dàn

但rèn

任dú

读xīn

lì力fú

浮lì

力jǐ

己shū

书yǎn

xíng行huá

华xíng

行jiàn

见fǎ

法kǒu

dàn但chéng

成bù

不mèi

昧yǒu

有xìn

xué学hé

何xué

学lǐ

理sān

三jiē

wén

rén

wén

zhēn

dào

yào

心fāng

方cǐ

此kuān

宽gōng

工xīn

心眼dú

读wèi

未wéi

为fū

夫yǒu

有口cǐ

此zhōng

终xiàn

限dào

到yí

疑信wù

勿bǐ

彼jǐn

紧zhì

滞suí

随皆mù

慕wù

勿yòng

用sè

塞zhá

札要

gōng

tōng

jiù就fang

房jī

几mò

墨zì

字liè

rén人shì

室àn

案mó

磨bú

不diǎn

wèn问qīng

清jié

洁piān

偏jìng

敬jí

qiú求qiáng

墙bǐ

笔xīn

心xīn

心yǒu

què确bì

壁yàn

砚bù

不xiān

先ding

jìng

zhèng

duān

bìng

chù

列dú

读suī

虽yǒu

有fēi

非bì

敝典kàn

看yǒu

有quē

缺shèng

圣cōng

聪籍bì

毕jí

急huài

坏shū

书míng

明有huán

还juàn

卷jiù

就bǐng

屏huài

坏定yuán

原shù

束bǔ

补wù

勿xīn

心处

chù

zhī

shì

zhì

wù勿shèng

圣zì自yǔ

与bào暴xián

贤wù勿kě

可zì自xún

驯qì

zhì

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com