haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 育儿理论经验育儿理论经验

教师组拼音

发布时间:2014-05-24 08:03:22  

教 师 组 汉 字 听 写

捉襟见肘zhuōj 光绪 Guāng Xù阴霾 yīn máiīn jiàn zhǒu

梧桐 wú tóng 萧瑟 xiāo sè 秤砣 chèng tuó熠熠生辉yìyì 扫帚 sào zhoushēng huī

犟嘴 jiàng zuǐ 琵琶 pí pa

纨绔子弟wánk

ù zǐ dì

虔诚 qián chéng

社稷 shè jì

蚯蚓 qiū yǐn

跷跷板qiāoqiā

o bǎn 陡峭 dǒu qiào 椭圆 tuǒ yuán荷尔蒙héěrm 辍学 chuò xué崴脚 wǎi jiǎoéng 猢狲 hú sūn秃鹫 tū jiù 裘皮 qiú pí 沟壑 gōu hè 蜥蜴 xī yì 端倪 duān ní 扭捏 niǔ nie 乾坤 qián kūn尔虞我诈ěryú煽情 shān qíngwǒ zhà禁锢 jìn gù推卸 tuī xiè

攥拳头zuànqu 择菜 zhái càián tou

黏稠 nián chóu

拾掇 shí duo 造诣 zào yì滂沱 pāng tuó眼花缭乱yǎnhu羌笛 qiāng díā liáo luàn电饭煲diànfàn 怪癖 guài pǐbāo干涸 gān hé犹豫不决yóuy

ù bù jué

枭首示众xiāo妖孽 yāo nièshǒu shì zhòng

襁褓 qiǎng bǎo 暮霭 mù ǎi

摩羯座mójié饶恕 ráo shùzuò

陀螺 tuó luó惆怅 chóu chàng怨天尤人yuànti 腈纶 jīng lúnān yóu rén 搭档 dā dàng蔺相如LìnXiàng Rú擀面杖gǎnmià 豇豆 jiāng dòun zhàng荨麻疹xúnmá东施效颦dōng

zhěnshī xiào pín

汗水涔涔hàn 蝉蜕 chán tuìshuǐ cén cén

嬷嬷 mó mo

蜈蚣 wú gōng 鼹鼠 yǎn shǔ 猕猴 mí hóu 虱子 shī zi 逻辑 luó jí 搭讪 dā shàn肄业 yì yè自惭形秽zìcán 茱萸 zhū yú 破绽 pò zhàn

驿站 yì zhàn

隔膜 gé mó

造次 zào cì

青涩 qīng sè

诧异 chà yì

烙饼 lào bǐngxíng huì 虫豸 chóng zhì 凭证 píng zhèng 肇事 zhào shì乌桕 wū jiù 吝啬 lìn sè 痉挛 jìng luán 糨糊 jiàng hu 闰年 rùn nián 玉玺 yù xǐ 趔趄 liè qie 橄榄 gǎn lǎn众目睽睽zhòngmù kuí kuí喷嚏 pēn tì 水泵 shuǐ bèng 犄角 jī jiǎo居心叵测jūxīnpǒ cè 嗅觉 xiù jué 傀儡 kuǐ lěi 苜蓿 mù xu斑鸠 bān jiū 草菅人命

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com